FTX20K2V1B FTX25K2V1B FTX35K2V1B FTX50KMV1B FTX50K2V1B FTX60KMV1B FTX71KMV1B FTX71K2V1B FTX60K2V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.018 0.020 0.024 0.035 0.035 0.041 0.041 0.041 0.041
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.022 0.023 0.029 0.038 0.038 0.044 0.044 0.044 0.044
Περίβλημα Colour   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 286 286 286 295 295 295 295 295 295
    Πλάτος mm 770 770 770 990 990 990 990 990 990
    Βάθος mm 225 225 225 263 263 263 263 263 263
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 305 305 305 370 368 370 370 368 368
    Πλάτος mm 830 830 830 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
    Βάθος mm 360 360 360 390 383 390 390 383 383
Βάρος Μονάδα kg 8.5 8.5 9.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
  Συσκευασμένη μονάδα kg 10.5 10.5 11.0 17 16.0 17 17 16.0 16.0
Συσκευασία Βάρος kg 2.0 2.0 2.0 3.5 2.5 3.5 3.5 2.5 2.5
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 610 610 610 820 820 820 820 820 820
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
  Στάδια Ποσότητα   18 18 18 18 18 18 18 18 18
  Διελεύσεις Quantity   2.25 2.25 2.20 6.0 6 6.0 6.0 6 6
  Τύπου σωλήνα   ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)
Εναλλάκτης θερμότητας 2 Ποσότητα     2            
  Μήκος mm     600 810 810 810 810 810 810
  Σειρές Ποσότητα     1 1 1 1 1 1 1
  Βήμα πτερυγίου mm     1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
  Στάδια Ποσότητα     4 8 8 8 8 8 8
Εναλλάκτης θερμότητας 3 Μήκος mm       810 810 810 810 810 810
  Σειρές Ποσότητα       1 (0.000) 1 (0.000) 1 (0.000) 1 (0.000) 1 (0.000) 1 (0.000)
  Βήμα πτερυγίου mm       1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
  Στάδια Ποσότητα       4 (0.000) 4 (0.000) 4 (0.000) 4 (0.000) 4 (0.000) 4 (0.000)
Ανεμιστήρας Τύπος   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 9.9 10.4 11.8 16.0 16.0 17.6 17.6 17.6 17.6
      Υψ. cfm 350 367 417 585 565 622 622 622 622
      Μέτρια m³/min 7.8 (0.000) 8.0 (0.000) 8.2 (0.000) 13.7 (0.000) 13.7 (0.000) 14.9 (0.000) 14.9 (0.000) 14.9 (0.000) 14.9 (0.000)
      Μέτρια cfm 275 283 290 484 484 526 526 526 526
      Χαμηλή m³/min 5.8 6.1 6.3 11.1 11.1 12.2 12.2 12.2 12.2
      Χαμηλή cfm 205 215 222 392 392 431 431 431 431
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.8 4.8 4.9 10.1 10.1 11.2 11.2 11.2 11.2
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 170 170 173 357 357 396 396 396 396
    Θέρμανση Υψ. m³/min 10.9 11.1 12.8 16.7 16.7 18.9 18.9 18.9 18.9
      Υψ. cfm 385 392 452 590 590 667 667 667 667
      Μέτρια m³/min 8.5 (0.000) 8.5 (0.000) 8.5 (0.000) 14.7 (0.000) 14.7 (0.000) 16.7 (0.000) 16.7 (0.000) 16.7 (0.000) 16.7 (0.000)
      Μέτρια cfm 300 300 300 519 519 590 590 590 590
      Χαμηλή m³/min 6.4 6.7 6.9 12.2 12.2 13.7 13.7 13.7 13.7
      Χαμηλή cfm 226 237 244 431 431 484 484 484 484
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.2 5.2 5.2 10.9 10.9 12.1 12.1 12.1 12.1
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 184 184 184 385 385 427 427 427 427
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM9E17S21VA MM9E17S21VA MM9E17S21VA MM9E17S21VA MM9E17S21VA MM9E17S21VA
  Ταχύτητα Διαβαθμίσεις   5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.
    Ψύξη Υψ. rpm 980 1,020 1,140 1,050 1,000 1,110 1,110 1,070 1,070
      Μέτρια rpm 800 820 840 930 890 970 970 950 950
      Χαμηλή rpm 640 660 680 790 760 830 830 820 820
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 550 550 560 720 690 760 760 750 750
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,060 1,080 1,220 1,080 1,030 1,140 1,140 1,110 1,110
      Μέτρια rpm 860 860 900 950 910 1,030 1,030 1,010 1,010
      Χαμηλή rpm 690 710 730 820 790 880 880 870 870
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 590 590 590 740 720 800 800 790 790
  Έξοδος Ονομαστική W       46   46 46    
    Ονομαστική W 22 22 22   46     46 46
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 55 58 59 59 60 62 62 60
  Θέρμανση dBA 55 55 58 58 58 59 61 61 59
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 39 40 43 43 43 45 46 46 45
    Μέτρια dBA 33 (0.000) 33 (0.000) 34 (0.000) 39 (0.000) 39 (0.000) 41 (0.000) 42 (0.000) 42 (0.000) 41 (0.000)
    Χαμηλή dBA 25 26 27 34 34 36 37 37 36
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20 31 31 33 34 34 33
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 40 43 42 42 44 45 45 44
    Μέτρια dBA 34 34 35 38 38 40 41 41 40
    Χαμηλή dBA 28 28 29 33 33 35 36 36 35
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 23 23 26 30 30 32 33 33 32
Ψυκτικό μέσο Type       R-410A   R-410A R-410A    
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,4 6,4 6,4 6,35 6,4 6,35 6,35 6,4 6,4
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 9.50 12.7 12.70 12.7 12.7 12.70 12.70
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 16 16 16 16 16 16
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Φίλτρο αέρα Type   Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω
Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
  Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1 V1   V1 V1    
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 43.20 (0.000) 44.40 (0.000) 51.30 (0.000) 63.10 (0.000) 63.10 (0.000) 62.80 (0.000) 62.80 (0.000) 62.80 (0.000) 62.80 (0.000)
    Θέρμανση % 45.40 (0.000) 45.80 (0.000) 51.30 (0.000) 63.00 (0.000) 63.00 (0.000) 62.60 (0.000) 62.60 (0.000) 62.60 (0.000) 62.60 (0.000)
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 0.18 0.20 0.20 0.24 0.24 0.28 0.28 0.28 0.28
    Θέρμανση A 0.21 0.22 0.24 0.26 0.26 0.31 0.31 0.31 0.31
Συνδέσεις καλωδίωσης - 50Hz For power supply Ποσότητα       3   3 3    
    Παρατήρηση       3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης)   3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης)    
Notes_Description         Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά     Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά