Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-CB

FHQ35CBVEB FHQ50CBVEB FHQ60CBVEB FHQ71CBVEB FHQ100CBVEB FHQ125CBVEB FHQ140CBVEB
Casing Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
  Material   Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 235 235 235 235 235 235 235
    Πλάτος mm 960 960 1,270 1,270 1,590 1,590 1,590
    Βάθος mm 690 690 690 690 690 690 690
Βάρος Μονάδα kg 24 25 31 32 38 38 38
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53 54 54 55 60 62 64
  Θέρμανση dBA 53 54 54 55 60 62 64
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 36 37 37 38 42 44 46
    Ονομ. dBA 34 35 35 36 38 41 42
    Χαμηλή dBA 31 32 33 34 34 37 38
  Θέρμανση Υψ. dBA 36 37 37 38 42 44 46
    Ονομ. dBA 34 35 35 36 38 41 42
    Χαμηλή dBA 31 32 33 34 34 37 38
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων   VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53
  Wired remote control   BRC1D52, BRC1E52A/B, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E52A/B, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E52A/B, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E52A/B, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E52A/B, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E52A/B, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E52A/B, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1E51A
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240