Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-CB / RZQSG-L(8)Y1

FHQ100CBVEB / RZQSG100L8Y1B FHQ125CBVEB / RZQSG125L8Y1B FHQ140CBVEB / RZQSG140L7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.0 13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 2.89 3.01
  COP   3.61 3.62 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,480 (0.000) 2,075 (0.000) 2,225 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A C B
    Θέρμανση   A A B
Pto (Thermostat off) W 7 7  
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°