Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RQ-BV3

FHQ71CAVEB / RQ71B8V3B FHQ100CAVEB / RQ100B8V3B
Eurovent Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 7.5 7.5
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 63.0 66.0
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 7.1 (3) 9.8 (3)
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,350 (0.000) 1,875 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση D D
  Nominal efficiency-=-Cop 2.63 2.61
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52
    Ποσότητα Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9
    Ποσότητα Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 26 26
    Ποσότητα Οπή Οπή
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 8.0 (4) 11.2 (4)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.70 3.75
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.85 4.13
Σημειώσεις Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια), υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια), υψομετρική διαφορά: 0m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°