Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A

FHA35AVEB FHA50AVEB FHA60AVEB FHA71AVEB FHA100AVEB FHA125AVEB FHA140AVEB
Απόδοση ψύξης Αντιληπτή απόδοση Ονομ. kW           9.06 9.98
  Λανθάνουσα ικανότητα Ονομ. kW           4.94 5.42
  Συνολική απόδοση Ονομ. kW           14.00 15.40
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW 0.090 0.090 0.091 0.110 0.344 0.360 0.380
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.090 0.090 0.091 0.110 0.344 0.360 0.380
Casing Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
  Material   Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 235 235 235 235 235 235 235
    Πλάτος mm 960 960 1,270 1,270 1,590 1,590 1,590
    Βάθος mm 690 690 690 690 690 690 690
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 340 340 349 349 349 349 349
    Πλάτος mm 1,116 1,116 1,426 1,426 1,746 1,746 1,746
    Βάθος mm 858 858 878 878 878 878 878
Βάρος Μονάδα kg 24.0 25.0 31.0 32.0 38.0 38.0 38.0
  Συσκευασμένη μονάδα kg 38 39 52 54 61 61 61
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος   ML fin (Anti Corrosion Hydrophilic) ML fin (Anti Corrosion Hydrophilic) ML fin (Anti Corrosion Hydrophilic) ML fin (Anti Corrosion Hydrophilic) ML fin (Anti Corrosion Hydrophilic) ML fin (Anti Corrosion Hydrophilic) ML fin (Anti Corrosion Hydrophilic)
Fan Type   Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco
  Ποσότητα   2 2 3 3 4 4 4
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 14.0 15.0 19.5 20.5 28.0 31.0 34.0
      Υψ. cfm 494 530 689 724 989 1,095 1,201
      Medium m³/min 11.5 (0.000) 12.0 (0.000) 15.0 (0.000) 17.0 (0.000) 24.0 (0.000) 27.0 (0.000) 29.0 (0.000)
      Μέτρια cfm 406 424 530 600 848 953 1,024
      Χαμηλή m³/min 10.0 10.0 11.5 14.0 20.0 23.0 24.0
      Χαμηλή cfm 353 353 406 494 706 812 848
    Θέρμανση Υψ. m³/min 14.0 15.0 19.5 20.5 28.0 31.0 34.0
      Υψ. cfm 494 530 689 724 989 1,095 1,201
      Medium m³/min 11.5 (0.000) 12.0 (0.000) 15.0 (0.000) 17.0 (0.000) 24.0 (0.000) 27.0 (0.000) 29.0 (0.000)
      Μέτρια cfm 406 424 530 600 848 953 1,024
      Χαμηλή m³/min 10.0 10.0 11.5 14.0 20.0 23.0 24.0
      Χαμηλή cfm 353 353 406 494 706 812 848
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   1 1 1 1 1 1 1
  Model   KFD-280-87-8A KFD-280-87-8A KFD-280-117-8A KFD-280-117-8A EQDW01EDK EQDW01EDK EQDW01EDK
  Ταχύτητα Steps   5 5 5 5 5 5 5
  Έξοδος Υψ. W 60 60 91 91 150 150 150
  Αμπέρ πλήρους φορτίου (FLA) Ψύξη A 0.6 0.6 0.6 0.8 1.2 1.6 1.8
    Θέρμανση A 0.6 0.6 0.6 0.8 1.2 1.6 1.8
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53 54 54 55 60 62 64
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 36 37 37 38 42 44 46
    Medium dBA 34 (0.000) 35 (0.000) 35 (0.000) 36 (0.000) 38 (0.000) 41 (0.000) 42 (0.000)
    Χαμηλή dBA 31 32 33 34 34 37 38
  Θέρμανση Υψ. dBA 36 37 37 38 42 44 46
    Ονομ. dBA 34 35 35 36 38 41 42
    Μέτρια dBA 31 32 33 34 34 37 38
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32, R-410A R-32, R-410A R-32, R-410A R-32, R-410A R-32, R-410A R-32, R-410A R-32, R-410A
Συνδέσεις σωληνώσεων Ηχοαπορροφητική μόνωση   Δε απαιτείται Δε απαιτείται Δε απαιτείται Δε απαιτείται Δε απαιτείται Δε απαιτείται Δε απαιτείται
  Liquid Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 6,4 6,4 6,4 9,52 9,52 9,52 9,52
  Αερίου Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 9.50 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων   VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20
  Θερμομόνωση   Απαιτείται Απαιτείται Απαιτείται Απαιτείται Απαιτείται Απαιτείται Απαιτείται
Φίλτρο αέρα Type   Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Ασφάλεια (F, 5A, 250V) Ασφάλεια (F, 5A, 250V) Ασφάλεια (F, 5A, 250V) Ασφάλεια (F, 5A, 250V) Ασφάλεια (F, 5A, 250V) Ασφάλεια (F, 5A, 250V) Ασφάλεια (F, 5A, 250V)
    02   Fan motor fuse (F,4A,500V) Fan motor fuse (F,4A,500V) Fan motor fuse (F,4A,500V) Fan motor fuse (F,4A,500V)      
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56
  Wired remote control   BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7
Στάνταρτ εξαρτήματα Θερμομονωτικός σωλήνας 2 2 2 2 2 2 2
  Υλικό σφικτήρα καλωδίου 7 7 7 7 7 7 7
  Ταινία εύκαμπτου σωλήνα 1 1 1 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1 1
  Ροδέλα 8 8 8 8 8 8 8
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα (μεγάλο) 1 1 1 1 1 1 1
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα (μικρό) 1 1 1 1 1 1 1
  Τριβικός δακτύλιος ρητίνης 1 1 1 1 1 1 1
  Κοχλίες 2 2 2 2 2 2 2
  Διάταξη συνδεσμολογίας 2 2 2 2 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes_Description Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά