Πίνακας προδιαγραφών για FDXS-F / RXS-K

FDXS25F2VEB / RXS25K3V1B FDXS35F2VEB / RXS35K2V1B FDXS50F2VEB / RXS50K2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 20.0 20.0 20.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 20.0 20.0 20.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.40 3.40 5.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 165 247 342
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.08 4.82 5.12
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.13 1.26 1.92
      Κατανάλωση kW 0.10 0.12 0.18
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.54 10.57 10.37
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.13 0.23 0.34
      Pdc kW 1.14 1.61 2.37
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.76 6.95 6.96
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.65 1.16 1.71
      Pdc kW 2.40 3.40 5.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.71 2.93 2.93
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.76 2.50 3.68
      Κατανάλωση kW 0.30 0.54 0.80
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.84 4.63 4.63
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 869 1,066 1,438
    Σχέδιο Ρ kW 2.60 2.90 3.50
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.47 0.65 0.70
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+ A A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.30 2.57 3.10
      Ισχύς εισόδου kW 0.95 1.15 1.51
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.41 2.24 2.05
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 0.90 1.00 1.23
      Ισχύς εισόδου kW 0.16 0.21 0.29
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.45 4.79 4.19
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.85 1.71 2.31
      Ισχύς εισόδου kW 0.90 0.91 1.39
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.05 1.87 1.66
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.30 2.57 3.10
      Ισχύς εισόδου kW 0.95 1.15 1.51
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.41 2.24 2.05
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 0.92 0.93 1.43
      Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.16 0.27
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.69 5.88 5.33
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.32 0.39 0.52
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.40 1.57 1.88
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.39 4.02 3.60
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,150 (2) 11,600 (2) 17,100 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,060 (2) 2,920 (2) 4,300 (2)
  Μέγ. kW 3.0 3.8 5.3
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,110 1,200 1,460
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,800 5,800
  Ονομ. kW 2.4 (2) 3.4 (2) 5.0 (2)
  Μέγ. Btu/h 10,200 13,000 18,100
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,580 3,260 4,560
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 323 (0.000) 530 (0.000) 825 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.72 (1) 3.21 (1) 3.03 (1)
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 4,800 5,800
  Ονομ. Btu/h 10,900 (3) 13,600 (3) 19,800 (3)
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,870 4,300 5,160
  Μέγ. Btu/h 15,350 17,100 20,500
  Ονομ. kW 3.2 (3) 4.0 (3) 5.8 (3)
  Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,750 (3) 3,440 (3) 4,990 (3)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,110 1,200 1,460
  Μέγ. kW 4.5 5.0 6.0
Pto (Thermostat off) W 43.0 43.0 53.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.645 1.060 1.650
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.820 1.180 1.870
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 4.2 5.4 8.3
    Ψύξη A 3.9 4.9 7.1
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°