Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-C / RZQSG-LV1/LY1

FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B FDQ125C7VEB / RZQSG125L7V1B FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B9
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.0 (3) 12.0 12.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 13.5 (4) 13.5 13.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 3.21 3.21
  COP   3.51 3.51 3.51
  Annual energy consumption kWh 1,870 1,870 1,600
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A
    Θέρμανση   B B B
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   C C
  Απόδοση Pdesign kW   12.00 12.00
  SEER   4.35 (6) 4.35 4.35
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   965.517 965.517
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A
  Απόδοση Pdesign kW   7.60 7.60
  SCOP/A   3.81 (6) 3.81 3.81
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   2,791 2,791
Σημειώσεις (1) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m    
  (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m    
  (5) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC    
  (6) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825    
  (7) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°