FDQ125B8V3B9 FDQ200B8V3B9 FDQ250B8V3B9
Στάθμη ηχ. πίεσης Θέρμανση Χαμηλή dBA 44.0    
  Ψύξη Υψ. dBA 44.0    
Στάνταρτ εξαρτήματα Standard_Accessories-=-Quantity Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού
Ψυκτικό μέσο Type R-410A    
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος Υψ. W 500    
  Ταχύτητα Διαβαθμίσεις 3    
  Ποσότητα DPA216-178NB    
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW   1.340 1.340
  Θέρμανση Ονομ. kW   1.340 1.340
Εναλλάκτης θερμότητας Διελεύσεις Quantity 10    
  Πτερύγιο Επεξεργασία Rhombus    
  Κενή οπή σωληνοειδούς πλάκας Ποσότητα 0    
  Βήμα πτερυγίου mm 1.75    
  Στάδια Ποσότητα 14    
  Σειρές Ποσότητα 3    
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.338    
  Μήκος mm 1,150    
  Τύπου σωλήνα Hi-XSS (7)    
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 9.52 9,52 12,7
    Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση    
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9 22.2 22.2
    Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση    
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου    
Required ceiling void >-=-mm mm 350 450 450
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 75.0 81.0 82.0
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01 Θερμική ασφάλεια κινητήρα ανεμιστήρα    
Φίλτρο αέρα Type Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας    
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 1,515 1,515 1,515
    Ύψος mm 512 607 607
    Βάθος mm 795 1,055 1,055
  Μονάδα Πλάτος mm 1,400 1,400 1,400
    Βάθος mm 662 900 900
    Ύψος mm 350 450 450
Περίβλημα Colour Γαλβανισμένος χάλυβας    
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 74.0 108.0 113.0
  Μονάδα kg 59.0 89.0 94.0
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Υψ. Pa 150 250 250
    Ονομ. Pa 150 250 250
    Χαμηλή Pa 150 250 250
  Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Μέτρια m³/min   69.0 (0.000) 89.0 (0.000)
    Ψύξη Μέτρια m³/min   69.0 (0.000) 89.0 (0.000)
  Fan-=-Fan type 2    
  Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Ονομ. m³/min 43.0    
    Ψύξη Ονομ. m³/min 43.0    
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Θερμοστάτης με μικροεπεξεργαστή για ψύξη και θέρμανση    
Ρεύμα - 50Hz Zμέγ. Κατάλογος Χωρίς απαιτήσεις    
Εύρος τάσης Ελάχ. % -10    
  Μέγ. % 10    
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 +/-10% 230 +/-10%
  Φάση 1~    
Σημειώσεις Οι τιμές θορύβου μετριούνται σε ημι-ανηχοϊκό θάλαμο με διορθώσεις. Οι τιμές θορύβου μετριούνται σε ημι-ανηχοϊκό θάλαμο με διορθώσεις. Οι τιμές θορύβου μετριούνται σε ημι-ανηχοϊκό θάλαμο με διορθώσεις.
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.
  Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωσης, στην πινακίδα αναγνώρισης μονάδας και στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωσης, στην πινακίδα αναγνώρισης μονάδας και στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωσης, στην πινακίδα αναγνώρισης μονάδας και στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Είσοδος τροφοδοσίας ισχύος Εσωτερική και εξωτερική μονάδα    
Απόδοση ψύξης Αντιληπτή απόδοση Ονομ. kW   15.6 19.8
  Λανθάνουσα ικανότητα Ονομ. kW   4.4 4.3
  Συνολική απόδοση Ονομ. kW   20.0 24.1
Απόδοση θέρμανσης Total capacity Ονομ. kW   23.0 (0.000) 26.4 (0.000)
Περίβλημα Colour     Άβαφο Άβαφο
  Υλικό     Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας
Εναλλάκτης θερμότητας Εωτερικό μήκος mm   1,200 1,200
  Εξωτερικό μήκος mm   1,200 1,200
  Σειρές Ποσότητα     3 3
  Βήμα πτερυγίου mm   2.00 2.00
  Διελεύσεις Quantity     12 12
  Εμβαδόν πρόσοψης   0.634 0.634
  Στάδια Ποσότητα     24 24
  Κενή οπή σωληνοειδούς πλάκας Ποσότητα     0 0
  Τύπου σωλήνα     Hi-XSS (8) Hi-XSS (8)
  Πτερύγιο Τύπος     Ασύμμετρα πτερύγια Ασύμμετρα πτερύγια
Ανεμιστήρας Τύπος     Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco
  Ποσότητα     2 2
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα     1 1
  Model     DPC241-241NB DPC241-241NB
  Μετάδοση κίνησης     Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
  Ταχύτητα Διαβαθμίσεις     3 2
  Έξοδος Υψ. W   650 1,000
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υψ. dBA   45.0 47.0
  Θέρμανση Χαμηλή dBA   45.0 47.0
Ψυκτικό μέσο Type     R-410A R-410A
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Τύπος     Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
  Αερίου Τύπος     Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση
  Συμπυκνωμάτων     OD Ø25.0 OD Ø25.0
  Θερμομόνωση     Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Φίλτρο αέρα Type     Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01     Θερμική ασφάλεια κινητήρα ανεμιστήρα Θερμική ασφάλεια κινητήρα ανεμιστήρα
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο με καλώδιο     BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα     V3 V3
  Φάση     1~ 1~