Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-B / RZQS-DV1

FDQ125B8V3B9 / RZQS125D7V1B
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 75.0
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 67
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.5 (1)
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 2,148 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση C
  Nominal efficiency-=-Cop 2.91
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14 (2)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 4.30
  Θέρμανση Ονομ. kW 3.97
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°