Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-B / RZQ-DV1

FDQ125B8V3B9 / RZQ125D7V1B
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 75.0
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 67
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.5 (1)
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,978 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.16
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 9.52
    Ποσότητα Σύνδεση με εκχείλωση
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9
    Ποσότητα Σύνδεση με εκχείλωση
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 26
    Ποσότητα Οπή
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14.0 (2)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 3.96
  Θέρμανση Ονομ. kW 3.61
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°