Πίνακας προδιαγραφών για FCAHG-G / RZAG-MV1

FCAHG71GVEB / RZAG71M7V1B FCAHG100GVEB / RZAG71M7V1B FCAHG100GVEB / RZAG100M7V1B FCAHG140GVEB / RZAG100M7V1B FCAHG125GVEB / RZAG125M7V1B FCAHG140GVEB / RZAG140M7V1B
Εσωτερική μονάδα FCAHG71GVEB FCAHG100GVEB FCAHG100GVEB FCAHG140GVEB FCAHG125GVEB FCAHG140GVEB
Εξωτερική μονάδα RZAG71M7V1B RZAG71M7V1B RZAG100M7V1B RZAG100M7V1B RZAG125M7V1B RZAG140M7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++    
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.1 13.4
  SEER   7.72 7.05 7.35 7.93 8.02 7.93
  ηs, c %         318 314
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 308 338 452 419 905 1,014
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.10 13.40
    EERd   4.39 4.41 5.06 4.80 4.30 3.89
    Ισχύς εισόδου kW 1.55 1.54 1.88 1.98 2.81 3.44
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.02 5.02 7.00 7.00 8.92 9.88
    EERd   6.12 6.20 5.80 6.45 6.36 6.20
    Ισχύς εισόδου kW 0.82 0.81 1.21 1.09 1.40 1.59
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.23 3.23 4.52 4.50 5.74 6.35
    EERd   10.10 8.70 9.22 10.21 9.36 9.38
    Ισχύς εισόδου kW 0.32 0.37 0.49 0.44 0.61 0.68
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.16 3.16 4.32 4.13 4.26 4.31
    EERd   13.62 11.02 11.03 11.91 12.48 12.63
    Ισχύς εισόδου kW 0.23 0.29 0.39 0.35 0.34 0.34
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A+ A++ A++    
  Απόδοση Pdesign kW 4.70 4.70 9.52 9.52 9.52 9.52
  SCOP/A   4.61 4.20 4.81 4.70 4.53 4.44
  SCOPnet/A   4.61 4.20 4.81 4.70 4.53 4.44
  ηs,h %         178 175
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,427 1,567 2,771 2,836 2,942 3,002
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.70 4.70 9.52 9.52 9.52 9.52
    COPd (δηλωμένο COP)   2.59 2.62 2.24 2.25 2.02 2.07
    Ισχύς εισόδου kW 1.82 1.80 4.25 4.23 4.72 4.60
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.70 4.70 9.52 9.52 9.52 9.52
    COPd (δηλωμένο COP)   2.59 2.62 2.24 2.25 2.02 2.07
    Ισχύς εισόδου kW 1.82 1.80 4.25 4.23 4.72 4.60
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.16 4.16 8.42 8.42 8.42 8.42
    COPd (δηλωμένο COP)   2.97 2.96 2.73 2.72 2.49 2.51
    Ισχύς εισόδου kW 1.40 1.40 3.08 3.09 3.39 3.35
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.53 2.53 5.13 5.13 5.13 5.13
    COPd (δηλωμένο COP)   4.67 4.28 5.03 4.99 4.85 4.76
    Ισχύς εισόδου kW 0.54 0.59 1.02 1.03 1.06 1.08
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.08 2.19 3.30 3.30 3.55 3.30
    COPd (δηλωμένο COP)   5.91 5.12 5.85 5.71 5.68 5.39
    Ισχύς εισόδου kW 0.35 0.43 0.56 0.58 0.63 0.61
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.51 2.63 1.46 3.45 4.16 3.42
    COPd (δηλωμένο COP)   7.72 6.63 7.35 7.18 7.03 6.77
    Ισχύς εισόδου kW 0.33 0.40 0.20 0.48 0.59 0.50
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Θέρμανση W         12 12
      Ψύξη W         0 0
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 12 12 12 12 12 12
    Θέρμανση PSB W 12 12 12 12 12 12
  Crankcase heater mode PCK W 0 0 0 0 0 0
  Λειτουργία Off POFF W 12 12 12 12 12 12
Pto (Thermostat off) W 12, 0 12, 0 12, 0 12, 0    
Ένδειξη εάν ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα (σύνδεση ζεύγους)         Όχι Όχι
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Σημειώσεις Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.