FBA71A2VEB / RZAG71M7V1B FBA100A2VEB / RZAG71M7V1B FBA100A2VEB / RZAG100M7V1B FBA140A2VEB / RZAG100M7V1B FBA125A2VEB / RZAG125M7V1B FBA140A2VEB / RZAG140M7V1B
Εσωτερική μονάδα FBA71A2VEB FBA100A2VEB FBA100A2VEB FBA140A2VEB FBA125A2VEB FBA140A2VEB
Εξωτερική μονάδα RZAG71M7V1B RZAG71M7V1B RZAG100M7V1B RZAG100M7V1B RZAG125M7V1B RZAG140M7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A+ A++ A++    
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.1 13.4
  SEER   6.22 5.81 6.47 6.39 6.19 6.42
  ηs, c %         245 254
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 382 410 514 520 1,173 1,252
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.10 13.40
    EERd   3.66 3.93 4.20 4.16 3.33 3.11
    Ισχύς εισόδου kW 1.86 1.73 2.26 2.28 3.64 4.30
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.02 5.02 7.00 7.00 8.92 9.88
    EERd   5.60 5.31 5.37 5.51 5.10 5.18
    Ισχύς εισόδου kW 0.90 0.94 1.30 1.27 1.75 1.91
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.23 3.23 4.50 4.50 5.74 6.35
    EERd   7.75 7.09 7.67 7.59 6.83 7.28
    Ισχύς εισόδου kW 0.42 0.46 0.59 0.59 0.84 0.87
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.89 3.04 4.20 4.40 3.89 4.14
    EERd   9.60 8.34 10.40 9.76 9.87 10.49
    Ισχύς εισόδου kW 0.30 0.36 0.40 0.45 0.39 0.39
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+    
  Απόδοση Pdesign kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
  SCOP/A   4.20 4.06 4.36 4.20 4.12 4.11
  SCOPnet/A   4.20 4.06 4.36 4.20 4.12 4.11
  ηs,h %         162 161
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,566 1,621 2,505 2,600 3,235 3,243
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
    COPd (δηλωμένο COP)   2.42 2.54 2.28 2.27 1.84 1.95
    Ισχύς εισόδου kW 1.94 1.85 3.42 3.44 5.17 4.88
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
    COPd (δηλωμένο COP)   2.42 2.54 2.28 2.27 1.84 1.95
    Ισχύς εισόδου kW 1.94 1.85 3.42 3.44 5.17 4.88
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.16 4.16 6.90 6.90 8.42 8.42
    COPd (δηλωμένο COP)   2.78 2.90 2.79 2.72 2.33 2.35
    Ισχύς εισόδου kW 1.50 1.43 2.47 2.54 3.61 3.58
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.53 2.69 4.20 4.20 5.13 5.13
    COPd (δηλωμένο COP)   4.31 4.19 4.60 4.47 4.38 4.43
    Ισχύς εισόδου kW 0.59 0.64 0.91 0.94 1.17 1.16
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.08 2.24 2.87 2.95 3.55 3.30
    COPd (δηλωμένο COP)   5.29 4.90 5.09 4.82 5.12 4.94
    Ισχύς εισόδου kW 0.39 0.46 0.56 0.61 0.69 0.67
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.46 2.66 3.34 3.42 4.16 3.44
    COPd (δηλωμένο COP)   6.48 6.09 6.36 5.91 6.45 6.06
    Ισχύς εισόδου kW 0.38 0.44 0.53 0.58 0.65 0.57
Pto (Thermostat off) W 14, 0 14, 0 14, 0 14, 0    
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 14   14      
    Θέρμανση PSB W 14   14      
  Crankcase heater mode PCK W 0   0      
  Λειτουργία Off POFF W 14   14      
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)         No No
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Σημειώσεις Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CDB [Btu/hr/W] Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CDB [Btu/hr/W] Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W   14   14 14 14
    Θέρμανση PSB W   14   14 14 14
  Crankcase heater mode PCK W   0   0 0 0
  Λειτουργία Off POFF W   14   14 14 14
  Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Θέρμανση W         14 14
      Ψύξη W         0 0