EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP
Στάθμη ηχ. πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 50 (5) 50 (5) 50 (5)
  Ψύξη Ονομ. dBA 50 (5) 50 (5) 50 (5)
Υδραυλικά εξαρτήματα Αντιψυκτικός θερμαντήρας (προαιρετικό) W 75 75 75
  Δοχείο διαστολής Όγκος l 6 6 6
    Προκαταρκτική πίεση bar 1 1 1
  Βαλβίδα ασφαλείας bar 3 3 3
  Φίλτρο νερού Διάμετρος in 1" 1" 1"
  Όγκος νερού μονάδας l 5.50 (4) 5.50 (4) 5.50 (4)
Εύρος λειτουργίας Πλευρά αέρα Ψύξη Ελάχ. °CDB 10 10 10
      Μέγ. °CDB 43 43 43
    Θέρμανση Μέγ. °CDB 25 25 25
      Ελάχ. °CDB -15 -15 -15
  Πλευρά νερού Θέρμανση Ελάχ. °CDB 30 30 30
      Μέγ. °CDB 50 50 50
    Ψύξη Μέγ. °CDB 20 20 20
      Ελάχ. °CDB 5.00 5.00 5.00
Φορτίο Ανά κύκλωμα kg 1.70 1.70 1.70
  Ανά κύκλωμα TCO2Eq 3.55 3.55 3.55
Συμπιεστής Έξοδος W 1,920 1,920 1,920
  Ποσότητα_ 2YC63BXD#C 2YC63BXD#C 2YC63BXD#C
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 2,820 2,820 2,820
  Άλλο Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.011 0.011 0.011
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.011 0.011 0.011
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.054 0.054 0.054
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.032 0.032 0.032
    Έλεγχος απόδοσης 1.00 1.00 1.00
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 0.00 0.00 0.00
    Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00
    Τύπος εισόδου ενέργειας Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 108 108 108
  Βάρος λειτουργίας kg 104 104 104
  Μονάδα kg 100 100 100
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Στάδια Ποσότητα 32 32 32
  Βήμα πτερυγίου mm 1,8 1,8 1,8
  Σειρές Ποσότητα 2 2 2
  Τύπος Τύπου σωλήνα Τύπου σωλήνα Τύπου σωλήνα
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.750 0.750 0.750
  Τύπος FVC50K FVC50K FVC50K
Γενικά Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος General-=-Product description-=-Low temperature heat pump όχι όχι όχι
Πρότυπο αντλίας Ισχύς εισόδου W 130 130 130
  Ονομαστική μονάδα ESP Ψύξη kPa 51.8 49.3 45.2
    Θέρμανση kPa 48.9 46.4 40.6
  Ποσότητα YONOS PARA GT25/7.5 RKC130 YONOS PARA GT25/7.5 RKC130 YONOS PARA GT25/7.5 RKC130
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύος (σύμφωνη με το EN14825) dB(A) 62.0 62.0 63.0
Ψυκτικό μέσο Κυκλώματα Ποσότητα 1.00 1.00 1.00
  Refrigerant-=-Refrigerant control 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 53 53 53
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.28 (1) 6.08 (1) 7.18 (1)
  Ελάχ. kW 4.09 (1) 4.09 (1) 4.09 (1)
  Μέγ. kW 5.28 (1) 6.08 (1) 7.18 (1)
Συνδέσεις σωληνώσεων Αποστράγγιση εναλλάκτη θερμότητας νερού 5/16 SAE κωνικό 5/16 SAE κωνικό 5/16 SAE κωνικό
Εναλλάκτης θερμότητας νερού Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα l 10 10 10
  Μοντέλο Ποσότητα ACH30-48 ACH30-48 ACH30-48
  Φίλτρο Διαμετρικές διατρήσεις mm 1.00 1.00 1.00
    Τύπος Σίτα Y από ορείχαλκο Σίτα Y από ορείχαλκο Σίτα Y από ορείχαλκο
  Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Ονομ. l/min 17.5 19.5 23.5
    Min. l/min 12 12 12
  Μονωτικό υλικό Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.94 (1) 2.40 (1) 3.00 (1)
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.65 (2), 2.02 (3) 1.89 (2), 2.29 (3) 2.41 (2), 2.88 (3)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 62.0 62.0 63.0
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01 Διακόπτης ροής Διακόπτης ροής Διακόπτης ροής
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 1,265 1,265 1,265
    Ύψος mm 915 915 915
    Βάθος mm 442 442 442
  Μονάδα Πλάτος mm 1,190 1,190 1,190
    Βάθος mm 360 360 360
    Ύψος mm 805 805 805
Έλεγχος απόδοσης Method Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Περίβλημα Colour Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 92.8 91.2 88.4
      Pdh kW 4.50 5.20 6.00
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 2.32 2.28 2.21
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 2.20 2.30 2.90
      PERd % 178 183 190
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Pdh kW 2.60 2.60 2.60
      PERd % 244 250 262
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 2.10 2.10 2.80
    Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,710 4,120 4,950
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 13.3 14.8 17.8
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 133 133 134
      Prated στους -10°C kW 6.10 6.80 8.20
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 3.39 3.40 3.41
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 3.40 3.60 4.40
      PERd % 134 132 131
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) Pdh kW 4.80 5.50 6.40
      PERd % 98.8 97.6 94.0
      Tbiv °C -5.00 -5.00 -5.00
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 2.47 2.44 2.35
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) PERd % 84.0 83.6 81.2
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0
      Pdh kW 4.00 4.70 5.50
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 2.10 2.09 2.03
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 17.5 21.5 24.6
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 4,850 5,980 6,850
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 113 109 108
      Prated στους -22°C kW 5.70 6.80 7.70
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Prated στους 2°C kW 6.20 7.40 8.00
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 177 173 173
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,770 2,190 2,370
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 6.37 7.89 8.52
Ανεμιστήρας Ποσότητα Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 6.02 (2), 5.57 (3) 6.72 (2), 6.27 (3) 8.18 (2), 7.67 (3)
  Ελάχ. kW 4.42 (2), 4.01 (3) 4.42 (2), 4.01 (3) 4.42 (2), 4.01 (3)
  Μέγ. kW 7.19 (2), 6.75 (3) 8.50 (2), 8.05 (3) 9.10 (2), 8.65 (3)
Κύκλωμα νερού Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων in 1" MBSP 1" MBSP 1" MBSP
Sound condition ecodesign and energy label 2.72 (1) 2.53 (1) 2.39 (1)
Ανεμιστήρες Τάση V 230 230 230
  Ποσότητα 1~ 1~ 1~
Τροφοδοσία ισχύος Εύρος τάσης Μέγ. % 10 10 10
    Ελάχ. % -10 -10 -10
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
  Φάση 1~ 1~ 1~
Μονάδα Ρεύμα εκκίν. Ονομ. A 11.0 11.0 11.0
  Ρεύμα λειτ. Μέγ. A 19.0 19.0 19.0
  Unit-=-Minimum ssc value 20 20 20
Θερμαντική ταινία εξατμιστή Απόδοση W 75 75 75
  Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10 -10
    Μέγ. % 10 10 10
  Τάση τροφοδοσίας V 230 230 230
  Συνιστώμενες ασφάλειες 25A 25A 25A
Πρότυπο αντλίας Ισχύς εισόδου kW 0.130 0.130 0.130
  Ταχύτητα Μέγ. rpm 2,450 2,450 2,450
    Ελάχ. rpm 1,050 1,050 1,050
    Ονομ. rpm 2,250 2,250 2,250
  Τάση V 230 230 230
  Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A 0.580 0.580 0.580
  Pump Standard-=-Pump standard phase 1~ 1~ 1~
Σημειώσεις Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες.
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου