Αντάπτορας καλωδίωσης με τέσσερα σήματα εξόδου

EKRP1C11

EKRP1C11

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Επιτρέπει σήμα εξόδου του συμπιεστή ή της λειτουργίας ανεμιστήρα
  • Επιτρέπει σήμα εξόδου στον βοηθητικό θερμαντήρα ή τον υγραντήρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα

Catalogues
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Installation manuals
Λήψη γλώσσας
Installer reference guide
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Operation manuals
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Declaration of Conformity
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.