EKOMBG22AAV1 EKOMBG28AAV1 EKOMBG33AAV1
Αέριο Κατηγορία συσκευής   C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93
  Πίεση παροχής Ελλάδα   G20 (20 mbar) / G31 (28-50 mbar) G20 (20 mbar) / G31 (28-50 mbar) G20 (20 mbar) / G31 (28-50 mbar)
    Πορτογαλία   G20 (20 mbar) / G31 (28-50 mbar) G20 (20 mbar) / G31 (28-50 mbar) G20 (20 mbar) / G31 (28-50 mbar)
  Κατηγορία Ελλάδα   II2H3P II2H3P II2H3P
    Πορτογαλία   II2H3P II2H3P II2H3P
  Σύνδεση Διάμετρος mm 15 15 15
  Κατανάλωση (G20) Ελάχ. m³/ώρα 0.57 0.75 0.78
    Μέγ. m³/ώρα 2.42 3.02 3.39
  Κατανάλωση (G25) Ελάχ. m³/ώρα 0.66 0.86 0.80
    Μέγ. m³/ώρα 2.80 3.50 3.93
  Κατανάλωση (G31) Ελάχ. m³/ώρα 0.22 0.28 0.30
    Μέγ. m³/ώρα 0.92 1.15 1.29
  Κλάση NOx   5 5 5
Κεντρική θέρμανση Qn εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) Ονομ. Ελάχ. kW 5.5 7.2 7.5
      Μέγ. kW 23.3 29.1 32.7
  Qn εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) Ονομ. Ελάχ. kW 6.1 8.0 8.3
      Μέγ. kW 25.9 32.3 36.3
  Pn εξόδου στους 80/60°C Ελάχ. kW 5.4 7.1 7.4
    Ονομ. kW 22.7 28.4 32.1
  Pnc εξόδου στους 50/30°C Ελάχ. kW 5.9 7.7 8.2
    Ονομ. kW 23.8 31.1 35.0
  Έξοδος στους 40/30°C Ελάχ. kW 5.9 7.7 8.2
  Έξοδος στους 37/30°C Ονομ. kW 5.9    
  Πίεση νερού (PMS) Μέγ. bar 3 3 3
  Θερμοκρασία νερού Μέγ. °C 90 90 90
  Απόδοση Κατώτερη θερμαντική ισχύς % 107 107 109
Ζεστό νερό χρήσης Qnw εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) Ονομ. Ελάχ. kW 5.5 7.2 7.5
      Μέγ. kW 23.3 29.1 32.7
  Qnw εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) Ονομ. Ελάχ. kW 6.1 8.0 8.3
      Μέγ. kW 25.9 32.3 36.3
  Έξοδος Ελάχ. kW 5.9 7.7 8.2
    Ονομ. kW 22.7 28.4 32.1
  Κατώφλι ζεστού νερού χρήσης l/min 1.5 1.5 1.5
  Ροή νερού Ταχύτητα Ονομ. l/min 10.0 (1), 6.0 (2) 12.5 (1), 7.5 (2) 15.0 (1), 9.0 (2)
  Θερμοκρασία Εργοστασιακή ρύθμιση °C 60 60 60
Παροχή αέρα Σύνδεση mm 100 100 100
  Ομόκεντρη   Ναι Ναι Ναι
Απαέρια καύσης Σύνδεση mm 60 60 60
  Μήκος DN60/100 Μέγ. m 11 10 10
  Μήκος DN80/125 Μέγ. m 29 29 29
  Ροή μάζας (G20) Μέγ. kg/h 10.8 13.5 12.6
  Ροή μάζας (G25) Μέγ. kg/h 10.8 13.5 12.6
  Διαθέσιμη υπερπίεση Pa 75.0 75.0 75.0
Περίβλημα Colour   Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010
  Υλικό   Λαμαρίνα με επικάλυψη Λαμαρίνα με επικάλυψη Λαμαρίνα με επικάλυψη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Περίβλημα mm 590 650 710
    Πλάτος mm 450 450 450
    Βάθος mm 240 240 240
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 780 840 900
    Πλάτος mm 500 500 500
    Βάθος mm 270 270 270
Βάρος Μονάδα Κενό kg 30 33 36
  Packed unit Empty kg 32 35 38
Συσκευασία Material   Κιβώτιο_, PP (Ιμάντες) Κιβώτιο_, PP (Ιμάντες) Κιβώτιο_, PP (Ιμάντες)
  Βάρος kg 2 2 2
Εναλλάκτης θερμότητας Υλικό σώματος   Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο
  Ζεστό νερό χρήσης Tube material   Χαλκός Χαλκός Χαλκός
Κύκλωμα νερού - Κεντρική θέρμανση Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων mm 22 22 22
  Υλικό σωληνώσεων   Cu Cu Cu
  Πίεση Θέρμανση Μέγ. bar 3 3 3
  Βαλβίδα εξαέρωσης   Ναι (Χειροκίνητα) Ναι (Χειροκίνητα) Ναι (Χειροκίνητα)
  Βαλβίδα αποστρ./βαλβίδα πλήρωσης   όχι όχι όχι
  Manometer   Ναι Ναι Ναι
  Βαλβίδα διακοπής παροχής   όχι όχι όχι
Κύκλωμα νερού - Πλευρά ζεστού νερού χρήσης Συνδέσεις σωληνώσεων Διάμετρος mm 15 15 15
  Υλικό σωληνώσεων   Cu Cu Cu
Γενικά Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Intergas Verwarming bv. - Europark Allee 2, 7741 NA Coevorden, The Netherlands Intergas Verwarming bv. - Europark Allee 2, 7741 NA Coevorden, The Netherlands Intergas Verwarming bv. - Europark Allee 2, 7741 NA Coevorden, The Netherlands
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 50 50 50
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L XL XL
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 84 87  
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A
    AEC (Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού) kWh 14 17 16
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 3,173 4,975 4,952
Θέρμανση χώρου Γενικά Prated kW 23 28 32
    Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 93 93 94
    Κατηγορία απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου   A A A
    Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (τελική ενέργεια) kWh 68 85 95
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
Class IP   IP44 IP44 IP44
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Μέγ. W 80 80 80
  Αναμονή W 2 2 2
Σημειώσεις Σημείο ρύθμισης 40°C Σημείο ρύθμισης 40°C Σημείο ρύθμισης 40°C
  Σημείο ρύθμισης 60°C Σημείο ρύθμισης 60°C Σημείο ρύθμισης 60°C