Πίνακας προδιαγραφών για EKOMBG-A

EKOMBG22AAV1 EKOMBG22ABV1 EKOMBG28ABV1 EKOMBG28AAV1 EKOMBG33AAV1 EKOMBG33ABV1
Αέριο Σύνδεση Διάμετρος mm 15 15 15 15 15 15
  Κλάση NOx   6 6 6 6 6 6
  Επίπεδο NOx (G20) mg/kWh 42 42 27 27 36 36
Κεντρική θέρμανση Qn εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) Ονομ. Ελάχ. kW 5.5 5.5 7.1 7.1 7.6 7.6
      Μέγ. kW 23.3 23.3 29.1 29.1 32.7 32.7
  Qn εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) Ονομ. Ελάχ. kW 6.1 6.1 7.9 7.9 8.4 8.4
      Μέγ. kW 25.9 25.9 32.3 32.3 36.3 36.3
Ζεστό νερό χρήσης Qnw εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) Ονομ. Ελάχ. kW 5.5 5.5 7.1 7.1 7.6 7.6
      Μέγ. kW 23.3 23.3 29.1 29.1 32.7 32.7
  Qnw εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) Ονομ. Ελάχ. kW 6.1 6.1 7.9 7.9 8.4 8.4
      Μέγ. kW 25.9 25.9 23.3 23.3 36.3 36.3
  Κατηγορία άνεσης (ΕΝ13203)   L L XL XL XL XL
Θέρμανση χώρου Γενικά Κατηγορία απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου   A A A A A A
Supply air Ομόκεντρη   60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100
Απαέρια καύσης Ροή μάζας (G20) Μέγ. kg/h 10.8 10.8 13.5 13.5 15.1 15.1
  Ροή μάζας (G25) Μέγ. kg/h 10.8 10.8 13.5 13.5 15.1 15.1
  Ροή μάζας (G31) Μέγ. kg/h 10.6 10.6 13.3 13.3 14.9 14.9
Casing Χρώμα   RAL9010 RAL9010 RAL9010 RAL9010 RAL9010 RAL9010
  Material   Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Περίβλημα mm 590 590 650 650 710 710
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L L XL XL XL XL
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A A A
Σημειώσεις (1) - Σημείο ρύθμισης 40°C (1) - Σημείο ρύθμισης 40°C (1) - Σημείο ρύθμισης 40°C (1) - Σημείο ρύθμισης 40°C (1) - Σημείο ρύθμισης 40°C (1) - Σημείο ρύθμισης 40°C
  (2) - Σημείο ρύθμισης 60°C (2) - Σημείο ρύθμισης 60°C (2) - Σημείο ρύθμισης 60°C (2) - Σημείο ρύθμισης 60°C (2) - Σημείο ρύθμισης 60°C (2) - Σημείο ρύθμισης 60°C