Πίνακας προδιαγραφών για EKHWET-A3V3

EKHWET150A3V3
Ενισχυτικός θερμαντήρας Απόδοση kW 3
  Ποσότητα 1.0
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 615
    Ύψος mm 1,460
    Βάθος mm 625
  Μονάδα Διάμετρος mm 545
    Ύψος Δεξαμενή mm 1,205
Temperature sensor Μήκος καλωδίου m 12.0
Casing Χρώμα Χάλυβας με επίστρωση εποξειδικής βαφής
Tank Μέγιστη πίεση ύδατος bar 10
  Maximum water temperature °C 75
  Χωρητικότητα l 150
  Χωρητικότητα 0
  Μόνιμη απώλεια θέρμανσης W 71
  Όγκος νερού l 150
  Μόνωση Ελάχιστο πάχος mm 47.5
    Υλικό Χωρίς HFC Αφρώδης πολυουρεθάνη
  Υλικό C
Βάρος Μονάδα Κενό kg 82
  Συσκευασμένη μονάδα Κενό kg 94
Συσκευασία Βάρος kg 12
  Υλικό Ξύλο, EPS, Κιβώτιο_
Εναλλάκτης θερμότητας Ποσότητα 1
Τρίοδη βαλβίδα Έξοδος Τύπος in 2 x RP 1"
  Είσοδος in RP 1"
  Συντελεστής απόδοσης (kV) Μονάδα m³/ώρα 12.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Διάμετρος εναλλάκτη θερμότητας εισόδου νερού in Rp 3/4"
  Διάμετρος εναλλάκτη θερμότητας εξόδου νερού in Rp 3/4"
  Είσοδος ψυχρού νερού Διάμετρος in G 3/4"
  Σύνδεση ανακυκλοφορίας in G 3/4"
  Έξοδος θερμού νερού Διάμετρος in G 3/4"
Στερέωση Τοίχος
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 230
  Φάση 1~
Ρεύμα Ασφάλεια Size A 20
    Πολικός ακροδέκτης 2
  Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) A 13.0