Πίνακας προδιαγραφών για EKHBRD-ADY1

EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1
Casing Χρώμα   Γκρι μεταλλικό Γκρι μεταλλικό Γκρι μεταλλικό
  Material   Λαμαρίνα με επικάλυψη Λαμαρίνα με επικάλυψη Λαμαρίνα με επικάλυψη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 705 705 705
    Πλάτος mm 600 600 600
    Βάθος mm 695 695 695
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 860 860 860
    Πλάτος mm 680 680 680
    Βάθος mm 800 800 800
Βάρος Μονάδα kg 147 147 147
  Συσκευασμένη μονάδα kg 156 156 156
Συσκευασία Υλικό   EPS, Χαρτόνι, MDF, Ξύλο (παλέτα), Μέταλλο EPS, Χαρτόνι, MDF, Ξύλο (παλέτα), Μέταλλο EPS, Χαρτόνι, MDF, Ξύλο (παλέτα), Μέταλλο
  Βάρος kg 8.75 8.75 8.75
PED Category   Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
Εναλλάκτης θερμότητας πλευράς ψυκτικού Τύπος   Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας
  Ποσότητα   1 1 1
  Πλάκες Ποσότητα   60 60 60
  Υλικό   AISI 304 AISI 304 AISI 304
  Μονωτικό υλικό   Τύπος πιλήματος Τύπος πιλήματος Τύπος πιλήματος
Pump Type   Κινητήρας DC_ Κινητήρας DC_ Κινητήρας DC_
  Αρ. ταχυτήτων   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
  Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 88.0 (1) 85.0 (1) 83.0 (1)
  Ισχύς εισόδου W 87 95 101
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Τύπος   Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας
  Ποσότητα   1 1 1
  Πλάκες Ποσότητα   48 48 48
  Υλικό   AISI 316 AISI 316 AISI 316
  Όγκος νερού l 2.50 2.50 2.50
  Ταχύτητα ροής νερού Μέγ. l/min 31.6 (2) 40.0 (2) 45.8 (2)
    Θέρμανση Ονομ. l/min 15.8 (1) 20.1 (1) 22.9 (1)
  Μονωτικό υλικό   Πίλημα Πίλημα Πίλημα
Δοχείο διαστολής Όγκος l 12 12 12
  Μέγ. πίεση νερού bar 3 3 3
  Προκαταρκτική πίεση bar 1 1 1
Φίλτρο νερού Διαμετρικές διατρήσεις mm 1.00 1.00 1.00
  Υλικό   Ορείχαλκος Ορείχαλκος Ορείχαλκος
Συμπιεστής Cascade Ποσότητα   1 1 1
  Κινητήρας Τύπος   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
    Μέθοδος εκκίνησης   Άμεση γραμμής Άμεση γραμμής Άμεση γραμμής
Κύκλωμα νερού Piping connections diameter in G 1" (θηλυκό) G 1" (θηλυκό) G 1" (θηλυκό)
  Σωληνώσεις in 1" 1" 1"
  Βαλβίδα ασφαλείας bar 3 3 3
  Μανόμετρο   Ναι Ναι Ναι
  Βαλβίδα αποστράγγισης/βαλβίδα πλήρωσης   Ναι Ναι Ναι
  Βαλβίδα διακοπής παροχής   Ναι Ναι Ναι
  Βαλβίδα εξαέρωσης   Ναι Ναι Ναι
  Σύστημα θέρμανσης νερού Όγκος νερού Μέγ. l 400 400 400
      Ελάχ. l 20 20 20
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-134a R-134a R-134a
  Φορτίο kg 2.60 2.60 2.60
  Φορτίο TCO2Eq 3,718.000 3,718.000 3,718.000
  GWP   1,430 1,430 1,430
Κύκλωμα ψυκτικού Διάμετρος πλευράς αερίου mm 15.9 15.9 15.9
  Διάμετρος πλευράς υγρού mm 9.52 9.52 9.52
  Πλευρά υψηλής πίεσης Πίεση σχεδιασμού bar 38 38 38
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 1.50 1.50 1.50
  Type   Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 43.0 (3), 46.0 (4), 0.00 (5), 0.00 (6) 45.0 (3), 46.0 (4), 0.00 (5), 0.00 (6) 46.0 (3), 46.0 (4), 0.00 (5), 0.00 (6)
  Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA 40 (3), 0 (5), 0 (6) 43 (3), 0 (5), 0 (6) 45 (3), 0 (5), 0 (6)
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °C -20.0 (7), 0.00 (8) -20.0 (7), 0.00 (8) -20.0 (7), 0.00 (8)
      Μέγ. °C 20 (7) 20 (7) 20 (7)
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 25 25 25
      Μέγ. °C 80.0 80.0 80.0
  Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -20.0 (8) -20.0 (8) -20.0 (8)
      Μέγ. °CDB 35.0 35.0 35.0
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 25 25 25
      Μέγ. °C 80 80 80
Control systems Κατηγορία ελέγχου θερμοκρασίας   C C C
  Συνεισφορά στην εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 4.00 4.00 4.00
Τοποθεσία εγκατάστασης Εσωτερική Εσωτερική Εσωτερική
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   Y1 Y1 Y1
  Φάση   3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415
  Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10 -10
    Μέγ. % 6 6 6
Ρεύμα Μέγ. ρεύμα λειτ. Θέρμανση A 12.5 12.5 12.5
  Συνιστώμενες ασφάλειες A 16 16 16
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Quantity   4G 4G 4G
    Τύπος καλωδίων   Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς
  Εγκαταστάσεις παροχής ισχύος με όφελος τιμή kWh Ποσότητα   4G+2G 4G+2G 4G+2G
    Τύπος καλωδίων   Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς
  Για σύνδεση με εξωτερική μονάδα Ποσότητα   2 2 2
    Παρατήρηση   F1 + F2 F1 + F2 F1 + F2
Είσοδος τροφοδοσίας ισχύος Εσωτερική και εξωτερική μονάδα Εσωτερική και εξωτερική μονάδα Εσωτερική και εξωτερική μονάδα
Σημειώσεις Ονομαστική ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 10℃ (1) - Ονομαστική ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 10℃ (1) - Ονομαστική ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 10℃
  Μέγιστη ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 5℃ (2) - Μέγιστη ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 5℃ (2) - Μέγιστη ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 5℃
  Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB (3) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB (3) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB
  Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB (4) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB (4) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB
  Το επίπεδο θορύβου ισχύει σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου επειδή μετριέται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η μετρημένη τιμή σε πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης θα είναι υψηλότερη λόγω του θορύβου περιβάλλοντος και των ηχητικών αντανακλάσεων. (5) - Το επίπεδο θορύβου ισχύει σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου επειδή μετριέται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η μετρημένη τιμή σε πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης θα είναι υψηλότερη λόγω του θορύβου περιβάλλοντος και των ηχητικών αντανακλάσεων. (5) - Το επίπεδο θορύβου ισχύει σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου επειδή μετριέται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η μετρημένη τιμή σε πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης θα είναι υψηλότερη λόγω του θορύβου περιβάλλοντος και των ηχητικών αντανακλάσεων.
  EW = θερμοκρασία εισερχόμενου νερού - LW = θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (6) - EW = θερμοκρασία εισερχόμενου νερού - LW = θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (6) - EW = θερμοκρασία εισερχόμενου νερού - LW = θερμοκρασία εξερχόμενου νερού
  Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C~30°C (7) - Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C~30°C (7) - Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C~30°C
  Για λεπτομέρειες δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας TW Σε συνδυασμό EKHBRD*AC* + EMRQ* δείτε το εύρος λειτουργίας EMRQ* ! -> -15°C (8) - Για λεπτομέρειες δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας TW Σε συνδυασμό EKHBRD*AC* + EMRQ* δείτε το εύρος λειτουργίας EMRQ* ! -> -15°C (8) - Για λεπτομέρειες δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας TW Σε συνδυασμό EKHBRD*AC* + EMRQ* δείτε το εύρος λειτουργίας EMRQ* ! -> -15°C
  Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax (9) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax (9) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax
  Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A. (10) - Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A. (10) - Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A.
  Zsys: Αντίσταση συστήματος (11) - Zsys: Αντίσταση συστήματος (11) - Zsys: Αντίσταση συστήματος
  Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12 (12) - Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12 (12) - Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12
  Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. (13) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. (13) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση.
  Ισχύς βραχυκυκλώσεως (14) - Ισχύς βραχυκυκλώσεως (14) - Ισχύς βραχυκυκλώσεως
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (15) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (15) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου