Πίνακας προδιαγραφών για EK2CB-CV3

EK2CB07CAV3
Casing Χρώμα   Λευκό
  Material   Λαμαρίνα με επικάλυψη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 360
    Πλάτος mm 340
    Βάθος mm 97.0
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 406
    Πλάτος mm 392
    Βάθος mm 136
Βάρος Μονάδα kg 4.00
  Συσκευασμένη μονάδα kg 5.00
Συσκευασία Υλικό   Χαρτόνι, EPS
Εύρος λειτουργίας Εσωτερική εγκατάσταση Περιβάλλον Min. °CDB 5.00
      Max. °CDB 35.0
Τοποθεσία εγκατάστασης Εσωτερική
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 230
  Εύρος τάσης Ελάχ. % -10
    Μέγ. % 10
Κατηγορία IP   IP X0B
Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 10
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Quantity   3G
    Remark   Διατομή καλωδίου 2,5 mm2
  Καλώδιο επικοινωνίας Ποσότητα   3
    Παρατήρηση   Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2,, μέγ. μήκος 3 m, Βλ. σημείωση 2
  Μετρητής ρεύματος Ποσότητα   4
    Παρατήρηση   Ελάχιστο 0,75 mm² (5VDC ανίχνευση παλμού)
  Για σύνδεση με R6T Ποσότητα   2
    Παρατήρηση   Ελάχιστο 0,75 mm²
Απαιτήσεις καλωδίων Έξοδος λειτουργίας ON/OFF Ποσότητα καλωδίων   2.00
    Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2
  Έξοδος σφάλματος Ποσότητα καλωδίων   2.00
    Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2
Σημειώσεις Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά φάση
  Μεταξύ *KCB*C* και *K2CB*C*
  Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον.