Πίνακας προδιαγραφών για EHYHBX-AV3 / EVLQ-CV3

EHYHBX08AAV3 / EVLQ08CAV3
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.80 (3), 1.80 (4)
  Ονομ. kW 7.40 (3), 6.89 (4)
  Μέγ. kW 10.0 (3), 9.53 (4)
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 2.50 (3), 2.50 (4)
  Ονομ. kW 6.86 (4), 5.36 (4)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 1.66 (3), 2.01 (4)
  Ψύξη Ονομ. kW 2.01 (3), 2.34 (4)
COP 4.45 (3), 3.42 (4)
EER 3.42 (3), 2.29 (4)
Αντλία Type   Κινητήρας DC_
  Ονομαστική μονάδα ESP Ψύξη kPa 44.8 (5), 26.5 (6)
    Θέρμανση kPa 19.2 (7), 26.0 (8)
Γενικά Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   Ναι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   Ναι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 42.0
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 62.0
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 2,700
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter
    Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.00
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.013
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.013
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.0060
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Εκπομπή NOx mg/kWh 70.0
    Psup kW 27.0
    Τύπος εισόδου ενέργειας   Αέριο
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL
    Λειτουργία για την ρύθμιση της θέρμανσης νερού κατά τη διάρκεια των ωρών εκτός αιχμής   όχι
  Μέσο κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 15.6
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 17.8
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 83.8
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 0.071
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 22.5
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 15.6
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 17.8
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 83.8
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 0.071
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 22.5
  Θερμό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 15.6
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 17.8
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 83.8
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 0.071
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 22.5
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 4,020
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 129
      Prated στους -10°C kW 6.40
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 14.5
      SCOP   3.29
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0
      COPd   2.38
      Pdh kW 5.70
      PERd % 95.2
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0
      COPd   2.99
      Pdh kW 3.40
      PERd % 120
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0
      COPd   4.20
      Pdh kW 3.50
      PERd % 168
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0
      COPd   5.82
      Pdh kW 3.30
      PERd % 233
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   2.38
      Pdh kW 6.20
      PERd % 95.2
      TOL °C -10.0
      WTOL °C 55.0
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 6.40
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   2.99
      Pdh kW 3.40
      PERd % 120
      Tbiv °C 2
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 5,900
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 112
      Prated στους -22°C kW 6.90
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 21.2
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,130
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 163
      Prated στους 2°C kW 6.60
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 7.65
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.28
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,570
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 168
      Prated στους -10°C kW 7.40
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 12.9
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.38
      Pdh kW 6.55
      PERd % 95.2
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0
      COPd   4.24
      Pdh kW 3.90
      PERd % 170
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0
      COPd   5.75
      Pdh kW 2.59
      PERd % 230
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.98
      COPd   7.27
      Pdh kW 2.61
      PERd % 291
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.38
      Pdh kW 7.40
      PERd % 95.2
      TOL °C -10.0
      WTOL °C 35.0
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   4.24
      Pdh kW 3.90
      PERd % 170
      Tbiv °C 2
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 7.40
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (4) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (5) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ