EHVX08S23DA9WG / ERGA06DAV3A EHVX08S18DA9WG / ERGA06DAV3A EHVX08S18DA9WG / ERGA08DAV3A EHVX08S23DA9WG / ERGA08DAV3A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 6.00 (1), 5.90 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.96 (1), 4.87 (2) 5.96 (1), 4.87 (2) 6.25 (1), 5.35 (2) 6.25 (1), 5.35 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 1.24 (1), 1.69 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 1.06 (1), 1.33 (2) 1.06 (1), 1.33 (2) 1.16 (1), 1.51 (2) 1.16 (1), 1.51 (2)
  Ζεστό νερό χρήσης από 10°C έως 50°C Ονομ. kWh 3.01 (0.000) 2.48 (0.000) 2.48 (0.000) 3.01 (0.000)
Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h40min 1h28min 1h28min 1h40min
COP 4.85 (1), 3.50 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
EER 5.61 (1), 3.67 (2) 5.61 (1), 3.67 (2) 5.40 (1), 3.54 (2) 5.40 (1), 3.54 (2)
Αντλία Ονομαστική μονάδα ESP Ψύξη kPa 52.6 (1), 57.5 (2) 52.6 (1), 57.5 (2) 51.1 (1), 55.5 (2) 51.1 (1), 55.5 (2)
    Θέρμανση kPa 52.4 (1), 52.9 (2) 52.4 (1), 52.9 (2) 43.3 (1), 41.2 (2) 43.3 (1), 41.2 (2)
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Ψύξη Ονομ. l/min 17.1 (1), 14.0 (2) 17.1 (1), 14.0 (2) 17.9 (1), 15.3 (2) 17.9 (1), 15.3 (2)
    Θέρμανση Ονομ. l/min 17.2 (1), 16.9 (2) 17.2 (1), 16.9 (2) 21.5 (1), 22.4 (2) 21.5 (1), 22.4 (2)
Γενικά Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   όχι όχι όχι όχι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι όχι όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 42 42 42 42
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 60 60 62 62
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 2,520.0 2,770.0 2,770.0 2,770.0
  Μονάδα άλμης/νερού σε νερό Ονομαστική ροή νερού/άλμης m³/ώρα 0.0 0.0 0.0 0.0
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter Inverter Inverter Inverter
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.000 0.000 0.000 0.000
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.010 0.010 0.010 0.010
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.010 0.010 0.010 0.010
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.010 0.010 0.010 0.010
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 9.0 9.0 9.0 9.0
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL L L XL
    Λειτουργία για την ρύθμιση της θέρμανσης νερού κατά τη διάρκεια των ωρών εκτός αιχμής   Ναι Ναι Ναι Ναι
  Μέσο κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,267 822 822 1,267
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 133 125 125 133
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 5.900 3.870 3.870 5.900
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,475 951 951 1,475
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 114 107 107 114
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 6.860 4.480 4.480 6.860
  Θερμό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,046 680 680 1,046
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 161 151 151 161
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.880 3.220 3.220 4.880
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.25 3.25 3.27 3.27
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 4,456 4,456 4,731 4,731
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 127 127 128 128
      Prated στους -10°C kW 7.0 7.0 7.5 7.5
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++ A++
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   1.98 1.98 1.98 1.98
      Pdh kW 5.9 5.9 5.9 5.9
      PERd % 79 79 79 79
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   3.16 3.16 3.18 3.18
      Pdh kW 3.9 3.9 4.1 4.1
      PERd % 126 126 127 127
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   4.49 4.49 4.54 4.54
      Pdh kW 3.0 3.0 3.0 3.0
      PERd % 180 180 182 182
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   6.10 6.10 6.16 6.16
      Pdh kW 3.3 3.3 3.7 3.7
      PERd % 244 244 246 246
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   1.43 1.43 1.43 1.43
      Pdh kW 4.5 4.5 4.5 4.5
      PERd % 57 57 57 57
      TOL °C -10 -10 -10 -10
      WTOL °C 55 55 55 55
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 2.5 2.5 3.0 3.0
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   2.12 2.12 2.18 2.18
      Pdh kW 6.1 6.1 6.4 6.4
      PERd % 85 85 87 87
      Tbiv °C -6 -6 -6 -6
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 5,325 5,325 7,066 7,066
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 108 108 109 109
      Prated στους -22°C kW 6.0 6.0 8.0 8.0
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,858 1,858 1,983 1,983
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 158 158 159 159
      Prated στους 2°C kW 5.6 6.0 6.0 6.0
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.47 4.47 4.56 4.56
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,233 3,233 3,625 3,625
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 176 176 179 179
      Prated στους -10°C kW 7.0 7.0 8.0 8.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 1 1 1 1
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++ A++
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.86 2.86 2.77 2.77
      Pdh kW 6.0 6.0 7.0 7.0
      PERd % 114 114 111 111
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   4.25 4.25 4.35 4.35
      Pdh kW 3.9 3.9 4.2 4.2
      PERd % 170 170 174 174
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   6.30 6.30 6.49 6.49
      Pdh kW 3.2 3.2 3.3 3.3
      PERd % 252 252 260 260
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   7.78 7.78 8.52 8.52
      Pdh kW 3.3 3.3 3.9 3.9
      PERd % 311 311 341 341
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.49 2.49 2.41 2.41
      Pdh kW 6.0 6.0 6.9 6.9
      PERd % 100 100 96 96
      TOL °C -10 -10 -10 -10
      WTOL °C 35 35 35 35
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.49 3.07 2.66 2.66
      Pdh kW 6.0 6.1 7.5 7.5
      PERd % 100 123 106 106
      Tbiv °C -6 -6 -8 -8
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 1.0 1.0 1.0 1.0
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,749 3,749 5,052 5,052
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 155 155 153 153
      Prated στους -22°C kW 6.0 6.0 8.0 8.0
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,276 1,276 1,437 1,437
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 248 248 257 257
      Prated στους 2°C kW 6.0 6.0 7.0 7.0
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )