Πίνακας προδιαγραφών για EHVX-CB / ERLQ-CW1

EHVX11S18CB3V / ERLQ011CAW1 EHVX11S26CB9W / ERLQ011CAW1 EHVX16S18CB3V / ERLQ014CAW1 EHVX16S26CB9W / ERLQ014CAW1 EHVX16S18CB3V / ERLQ016CAW1 EHVX16S26CB9W / ERLQ016CAW1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.2 (1), 11.0 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Μέγ. kW 8.60 (3), 8.60 (4) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.1 (1), 11.7 (2) 12.1 (1), 11.7 (2) 12.7 (1), 12.6 (2) 12.7 (1), 12.6 (2) 13.8 (1), 13.1 (2) 13.8 (1), 13.1 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.43 (1), 3.10 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Μέγ. kW 3.13 (3), 4.10 (4) 3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
  Ψύξη Ονομ. kW 3.05 (1), 4.31 (2) 3.05 (1), 4.31 (2) 3.21 (1), 5.08 (2) 3.21 (1), 5.08 (2) 3.74 (1), 5.73 (2) 3.74 (1), 5.73 (2)
COP 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
EER 3.98 (1), 2.72 (2) 3.98 (1), 2.72 (2) 3.96 (1), 2.47 (2) 3.96 (1), 2.47 (2) 3.69 (1), 2.29 (2) 3.69 (1), 2.29 (2)
Pump Ονομαστική μονάδα ESP Ψύξη kPa 29.8 (5), 1.30 (6) 29.8 (5), 1.30 (6) 59.2 (5), 27.2 (6) 59.2 (5), 27.2 (6) 55.0 (5), 18.8 (6) 55.0 (5), 18.8 (6)
    Θέρμανση kPa 34.2 (7), 35.9 (8) 34.2 (7), 35.9 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 26.8 (7), 36.3 (8) 26.8 (7), 36.3 (8)
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Ψύξη Ονομ. l/min 33.6 (5), 43.1 (6) 33.6 (5), 43.1 (6) 36.0 (5), 46.0 (6) 36.0 (5), 46.0 (6) 37.6 (5), 48.0 (6) 37.6 (5), 51.0 (6)
    Θέρμανση Ονομ. l/min 32.1 (7), 31.5 (8) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
General Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 42.0 42.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Tank Name   Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 180 λ. Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 260 λ. Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 180 λ. Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 260 λ. Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 180 λ. Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 260 λ.
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
    Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 9.00 3.00 9.00 3.00 9.00
    Τύπος εισόδου ενέργειας   Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L XL L XL L XL
    Λειτουργία για την ρύθμιση της θέρμανσης νερού κατά τη διάρκεια των ωρών εκτός αιχμής   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Μέσο κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,170 1,720 1,170 1,720 1,170 1,720
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 87.4 97.7 87.4 97.7 87.4 97.7
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.32 7.83 5.32 7.83 5.32 7.83
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A A A
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,340 1,980 1,340 1,980 1,340 1,980
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 76.6 85.1 76.6 85.1 76.6 85.1
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 6.08 8.99 6.08 8.99 6.08 8.99
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Θερμό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,110 1,630 1,110 1,630 1,110 1,630
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 92.3 103 92.3 103 92.3 103
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.04 7.40 5.04 7.40 5.04 7.40
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,280 6,260 7,920 7,920 8,990 8,990
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 128 120 130 130 125 125
      Prated στους -10°C kW 9.99 9.99 12.7 12.7 13.9 13.9
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 22.6 22.6 28.5 28.5 32.4 32.4
      SCOP   3.28 3.09 3.32 3.32 3.20 3.20
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A+ A+ A+ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   1.99 1.99 1.76 1.76 1.78 1.78
      Pdh kW 8.83 8.83 9.97 9.97 12.2 12.2
      PERd % 79.6 79.6 70.4 70.4 71.2 71.2
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.24 3.24 3.55 3.55 3.12 3.12
      Pdh kW 5.28 5.28 6.76 6.76 7.61 7.61
      PERd % 130 130 142 142 125 125
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.950 0.950 0.950 0.950 1.00 1.00
      COPd   4.31 4.31 4.22 4.22 4.40 4.40
      Pdh kW 4.47 4.47 4.66 4.66 4.83 4.83
      PERd % 172 172 169 169 176 176
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.930 0.930 0.940 0.940 0.930 0.930
      COPd   6.41 6.41 5.44 5.44 6.36 6.36
      Pdh kW 5.37 5.37 5.26 5.26 5.38 5.38
      PERd % 256 256 218 218 254 254
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   1.79 1.79 1.75 1.75 1.71 1.71
      Pdh kW 9.08 9.08 12.2 12.2 13.3 13.3
      PERd % 71.6 71.6 70.0 70.0 68.4 68.4
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.910 0.910 0.550 0.550 0.580 0.580
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   1.99 1.99 1.92 1.92 1.78 1.78
      Pdh kW 8.83 8.83 11.0 11.0 12.2 12.2
      PERd % 79.6 79.6 76.8 76.8 71.2 71.2
      Tbiv °C -7.00 -7.00 -6.00 -6.00 -7.00 -7.00
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,750 6,740 7,890 7,890 8,600 8,600
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 99.0 95.0 98.9 98.9 102 102
      Prated στους -22°C kW 6.99 6.99 8.15 8.15 9.12 9.12
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 24.3 24.3 28.4 28.4 31.0 31.0
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,720 2,630 3,360 3,360 3,500 3,500
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 146 125 154 154 154 154
      Prated στους 2°C kW 7.58 7.58 9.84 9.84 10.3 10.3
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 9.78 9.47 12.1 12.1 12.6 12.6
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.28 3.98 4.12 4.12 3.99 3.99
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 5,410 5,380 7,270 7,270 8,290 8,290
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 168 156 162 162 157 157
      Prated στους -10°C kW 11.2 11.2 14.5 14.5 16.0 16.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 19.5 19.4 26.2 26.2 29.8 29.8
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++ A++ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.63 2.63 2.63 2.63 2.33 2.33
      Pdh kW 8.88 8.88 10.7 10.7 12.4 12.4
      PERd % 105 105 105 105 93.2 93.2
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   4.05 4.05 4.07 4.07 3.74 3.74
      Pdh kW 6.03 6.03 7.71 7.71 8.62 8.62
      PERd % 162 162 163 163 150 150
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.940 0.940 1.00 1.00 0.940 0.940
      COPd   6.77 6.77 5.71 5.71 6.77 6.77
      Pdh kW 5.74 5.74 5.05 5.05 5.74 5.74
      PERd % 271 271 228 228 271 271
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.920 0.920 0.930 0.930 0.920 0.920
      COPd   8.97 8.97 6.71 6.71 8.97 8.97
      Pdh kW 6.50 6.50 5.16 5.16 6.50 6.50
      PERd % 359 359 268 268 359 359
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.34 2.34 2.60 2.60 2.05 2.05
      Pdh kW 8.76 8.76 12.6 12.6 11.7 11.7
      PERd % 93.6 93.6 104 104 82.0 82.0
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.82 2.82 2.83 2.83 2.56 2.56
      Pdh kW 9.09 9.09 11.6 11.6 12.1 12.1
      PERd % 113 113 113 113 102 102
      Tbiv °C -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -4.00 -4.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 2.44 2.44 1.93 1.93 4.35 4.35
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,440 6,430 8,190 8,190 9,070 9,070
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 154 148 145 145 142 142
      Prated στους -22°C kW 10.3 10.3 12.3 12.3 13.3 13.3
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 23.2 23.1 29.5 29.5 32.6 32.6
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,040 1,950 2,440 2,440 2,570 2,570
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 235 192 235 235 234 234
      Prated στους 2°C kW 9.06 9.06 10.9 10.9 11.4 11.4
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 7.34 7.02 8.78 8.78 9.24 9.24
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)