Πίνακας προδιαγραφών για EGSQH-A9W

EGSQH10S18AA9W
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 3.11 (1), 2.47 (2)
  Ονομ. kW 10.2 (1), 9.29 (2)
  Μέγ. kW 13.0 (1), 11.9 (2)
Ισχύς εισόδου Ονομ. kW 2.34 (1), 2.82 (2)
COP 4.35 (1), 3.29 (2)
Casing Χρώμα   Λευκό
  Material   Λαμαρίνα με επικάλυψη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,732
    Πλάτος mm 600
    Βάθος mm 728
Βάρος Μονάδα kg 210
Tank Όγκος νερού l 180
  Μόνωση Απώλεια θερμότητες kWh/24ωρ 1.36 (4)
  Προστασία από τη διάβρωση   Άνοδος
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A
  GWP   2,087.5
  Φορτίο TCO2Eq 3.76
  Φορτίο kg 1.80
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA 46.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 32.0 (6)
Εύρος λειτουργίας Χώρος εγκατάστασης Ελάχ. °C 5.00
    Μέγ. °C 30.0
  Πλευρά άλμης Ελάχ. °C -5.00
    Μέγ. °C 20.0
  Θέρμανση Πλευρά νερού Ελάχ. °C 24 (7), 24 (8)
      Μέγ. °C 60.0 (7), 65.0 (8)
  Ζεστό νερό χρήσης Πλευρά νερού Ελάχ. °C 25 (7), 25 (9)
      Μέγ. °C 55 (7), 60 (9)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.79
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   5.26
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   9W
  Φάση   3~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 400
Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 25
Σημειώσεις EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C)
  EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)
  με 40% προπυλενογλυκόλη
  Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897
  συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε απόσταση 1m από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον.
  Με αντλία θερμότητας
  Με αντλία θερμότητας + εφεδρικό θερμαντήρα
  Με εφεδρικό θερμαντήρα
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου