Έξυπνος διαχειριστής αφής

Intelligent Touch Manager - DCM601A51

DCM601A51

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Οι διαισθητικές οθόνες μενού διευκολύνουν ακόμα και τους αρχάριους χρήστες να χειρίζονται και παρακολουθούν το σύστημα σαν ειδικοί
  • Τα εργαλεία έξυπνης διαχείρισης ενέργειας διευκολύνουν την παρακολούθηση της χρήσης ενέργειας ώστε να γίνεται σε συμφωνία με το πρόγραμμα και βοηθάνε στην ανίχνευση των αιτιών σπατάλης ενέργειας, μεγιστοποιώντας έτσι την αποδοτικότητα
  • Αρθρωτός σχεδιασμός για χρήση σε μικρές έως μεγάλες εφαρμογές ως απλό σύστημα ελέγχου μονάδων κλιματιστικών ή μικρές λυχνίες ελέγχου BMS, αντλίες,.., μέσω WAGO I/O
  • Εύκολη συντήρηση & θέση σε λειτουργία με εξοικονόμηση χρόνου μέσω απομακρυσμένου ελέγχου περιεχομένου ψυκτικού μέσου, απλοποιημένης αντιμετώπισης προβλημάτων και εργαλείου προετοιμασίας θέσης σε λειτουργία

Οφέλη

  • Κεντρικός έλεγχος

    Κεντρικός έλεγχος

    Ξεκινά, σταματά και ελέγχει πολλά κλιματιστικά μηχανήματα από ένα κεντρικό σημείο.

Έγγραφα

Catalogues
Λήψη γλώσσας
Installer reference guide
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Operation manuals
Declaration of Conformity