D2U50GB015AB D2U50GB020AB D2U50GB024AB D2U50GB028AB D2U50GB015AA (Αρχειοθετημένα) D2U50GB020AA (Αρχειοθετημένα) D2U50GB024AA (Αρχειοθετημένα) D2U50GB028AA (Αρχειοθετημένα)
Αριθμός έγκρισης CE CE-0063CR3574 CE-0063CR3574 CE-0063CR3574 CE-0063CR3574 CE-0063CR3574 CE-0063CR3574 CE-0063CR3574 CE-0063CR3574
Αέριο Κατηγορία συσκευής   C33, C43, C53, C63, C83, B23P, B33, B53, B53P, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93, C93x, C13, B23 C33, C43, C53, C63, C83, B23P, B33, B53, B53P, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93, C93x, C13, B23 C33, C43, C53, C63, C83, B23P, B33, B53, B53P, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93, C93x, C13, B23 C33, C43, C53, C63, C83, B23P, B33, B53, B53P, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93, C93x, C13, B23 C33, C43, C53, C63, C83, B23P, B33, B53, B53P, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93, C93x, C13, B23 C33, C43, C53, C63, C83, B23P, B33, B53, B53P, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93, C93x, C13, B23 C33, C43, C53, C63, C83, B23P, B33, B53, B53P, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93, C93x, C13, B23 C33, C43, C53, C63, C83, B23P, B33, B53, B53P, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93, C93x, C13, B23
  Πίεση παροχής Αυστρία   G20 (20 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (50 mbar)
    Βέλγιο   G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar)
    Κροατία   G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar)
    Czech Republic   G20 (20 mbar) / G31 (50 mbar) G20 (20 mbar) / G31 (50 mbar) G20 (20 mbar) / G31 (50 mbar) G20 (20 mbar) / G31 (50 mbar) G20 (20 mbar) / G31 (50 mbar) G20 (20 mbar) / G31 (50 mbar) G20 (20 mbar) / G31 (50 mbar) G20 (20 mbar) / G31 (50 mbar)
    Δανία   G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar)
    Φινλανδία   G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar)
    France   G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar)
    Γερμανία   G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (50 mbar)
    Ελλάδα   G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar)
    Ουγγαρία   G20(25 mbar), G31 (30 mbar) G20(25 mbar), G31 (30 mbar) G20(25 mbar), G31 (30 mbar) G20(25 mbar), G31 (30 mbar) G20(25 mbar), G31 (30 mbar) G20(25 mbar), G31 (30 mbar) G20(25 mbar), G31 (30 mbar) G20(25 mbar), G31 (30 mbar)
    Ιρλανδία   G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar)
    Italy   G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar)
    Λετονία   G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar)
    Λιθουανία   G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar)
    Λουξεμβούργο   G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar)
    Netherlands   G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar)
    Νορβηγία   G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar)
    Πορτογαλία   G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar)
    Σλοβακία   G20 (20 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (50 mbar)
    Σλοβενία   G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar)
    Ισπανία   G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G25 (25 mbar), G31 (37 mbar)
    Σουηδία   G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar)
    Ελβετία   G20 (20 mbar), G31 (37 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar), G31 (50 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar), G31 (50 mbar)
    Τουρκία   G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar) G20 (20 mbar)
    Ηνωμένο Βασίλειο   G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar) G20 (20 mbar), G31 (37 mbar)
  Κατηγορία Αυστρία   II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P
    Belgium   I2E(S), I3P, II2E(s)3P I2E(S), I3P, II2E(s)3P I2E(S), I3P, II2E(s)3P I2E(S), I3P, II2E(s)3P I2E(S), I3P, II2E(s)3P I2E(S), I3P, II2E(s)3P I2E(S), I3P, II2E(s)3P I2E(S), I3P, II2E(s)3P
    Κροατία   II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P
    Δημοκρατία της Τσεχίας   II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P
    Δανία   I2H I2H I2H I2H I2H I2H I2H I2H
    Φινλανδία   I2H I2H I2H I2H I2H I2H I2H I2H
    Γαλλία   II2E+3P, II2Er3P, II2H3P, II2N3P II2E+3P, II2Er3P, II2H3P, II2N3P II2E+3P, II2Er3P, II2H3P, II2N3P II2E+3P, II2Er3P, II2H3P, II2N3P II2E+3P, II2Er3P, II2H3P, II2N3P II2E+3P, II2Er3P, II2H3P, II2N3P II2E+3P, II2Er3P, II2H3P, II2N3P II2E+3P, II2Er3P, II2H3P, II2N3P
    Γερμανία   II2ELL3P, II2N3P II2ELL3P, II2N3P II2ELL3P, II2N3P II2ELL3P, II2N3P II2ELL3P, II2N3P II2ELL3P, II2N3P II2ELL3P, II2N3P II2ELL3P, II2N3P
    Ελλάδα   II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P
    Ουγγαρία   I2H3P I2H3P I2H3P I2H3P I2H3P I2H3P I2H3P I2H3P
    Ιρλανδία   II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P
    Ιταλία   II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P
    Λετονία   I2H I2H I2H I2H I2H I2H I2H I2H
    Λιθουανία   II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P
    Λουξεμβούργο   I2E I2E I2E I2E I2E I2E I2E I2E
    Ολλανδία   I2H I2H I2H I2H I2H I2H I2H I2H
    Νορβηγία   I2H I2H I2H I2H I2H I2H I2H I2H
    Πορτογαλία   II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P
    Σλοβακία   II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P
    Σλοβενία   II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P
    Ισπανία   II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P II2H3P, II2N3P
    Σουηδία   I2H I2H I2H I2H I2H I2H I2H I2H
    Ελβετία   II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P
    Τουρκία   I2H I2H I2H I2H I2H I2H I2H I2H
    Ηνωμένο Βασίλειο   II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P
  Σύνδεση Διάμετρος mm 20 20 20 20 20 20 20 20
  Κατανάλωση (G20) Ελάχ. m³/ώρα 0.32 0.32 0.42 0.42 0.32 0.32 0.42 0.42
    Μέγ. m³/ώρα 1.59 2.11 2.54 2.96 1.59 2.11 2.54 2.96
  Κατανάλωση (G25) Ελάχ. m³/ώρα 0.35 0.35 0.47 0.47 0.35 0.35 0.47 0.47
    Μέγ. m³/ώρα 1.75 2.33 2.80 3.26 1.75 2.33 2.80 3.26
  Κατανάλωση (G31) Ελάχ. m³/ώρα 0.16 0.16 0.27 0.27 0.16 0.16 0.27 0.27
    Μέγ. m³/ώρα 0.62 0.82 0.98 1.15 0.62 0.82 0.98 1.15
  Κλάση NOx   6 6 6 6 6 6 6 6
  Επίπεδο NOx (G20) mg/kWh 23 31 31 31 26 34 34 34
Κεντρική θέρμανση Qn εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) Ονομ. Ελάχ. kW 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0
      Μέγ. kW 15.0 20.0 24.0 28.0 15.0 20.0 24.0 28.0
  Qn εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) Ονομ. Ελάχ. kW 3.3 3.3 4.4 4.4 3.3 3.3 4.4 4.4
      Μέγ. kW 16.7 22.2 26.6 31.1 16.7 22.2 26.6 31.1
  Pn εξόδου στους 80/60°C Ελάχ. kW 2.9 2.9 3.9 3.9 2.9 2.9 3.9 3.9
    Ονομ. kW 14.6 19.5 23.4 27.2 14.6 19.5 23.4 27.2
  Pnc εξόδου στους 50/30°C Ελάχ. kW 3.2 3.2 4.3 4.3 3.2 3.2 4.3 4.3
    Ονομ. kW 15.7 20.9 25.0 29.1 15.7 20.9 25.0 29.1
  Εργοστασιακή ρύθμιση Έξοδος Ονομ. kW 15 20 24 28 15 20 24 28
  Πίεση νερού (PMS) Μέγ. bar 3 3 3 3 3 3 3 3
  Θερμοκρασία νερού Μέγ. °C 85 85 85 85 90 90 90 90
  Αποτελεσματική απόδοση θέρμ. πλήρους φορτίου Καθαρή θερμαντική ισχύς % 98 97 97 97 98 97 97 97
    Μικτή θερμαντική ισχύς % 88 88 88 87 88 88 88 87
  Μερικό φορτίο απόδοσης 30% Qa Καθαρή θερμαντική ισχύς % 107 108 108 108 107 108 108 108
    Μικτή θερμαντική ισχύς % 97 97 97 97 97 97 97 97
  Εύρος λειτουργίας Ελάχ. °C 10 10 10 10 10 10 10 10
    Μέγ. °C 85 85 85 85 90 90 90 90
Ζεστό νερό χρήσης Qnw εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) Ονομ. Ελάχ. kW 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0
      Μέγ. kW 15.0 20.0 24.0 28.0 15.0 20.0 24.0 28.0
  Qnw εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) Ονομ. Ελάχ. kW 3.3 3.3 4.4 4.4 3.3 3.3 4.4 4.4
      Μέγ. kW 16.7 22.2 26.6 31.1 16.7 22.2 26.6 31.1
  Έξοδος Ελάχ. kW 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0
    Ονομ. kW 15.0 20.0 24.0 28.0 15.0 20.0 24.0 28.0
    Συνεχής έξοδος QD (DIN 4708) Ονομ. kW 15.0 20.0 24.0 28.0 15.0 20.0 24.0 28.0
  Ροή νερού Τιμή D (EN625) Ονομ. l/min 23.0 24.0 25.0 26.0 23.0 24.0 25.0 26.0
    Ταχύτητα αποστράγγισης 10 λεπτά Μέγ. l/min 20.0 21.5 23.0 23.5 20.0 21.5 23.0 23.5
  Θερμοκρασία Μέγ. °C 70 70 70 70 85 85 85 85
    Εργοστασιακή ρύθμιση °C 58 58 58 58 58 58 58 58
  Απόδοση Χαρακτηριστικά NL (DIN4708)   2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2
  Εύρος λειτουργίας Ελάχ. °C 10 10 10 10 10 10 10 10
    Μέγ. °C 70 70 70 70 85 85 85 85
  Όγκος θερμού νερού Με απαναθέρμανση στην ταχύτητα αποστράγγισης 15 l/min l 370 500 600 900 370 500 600 900
    Χωρίς απαναθέρμανση στην ταχύτητα αποστράγγισης 15 l/min l 230 230 230 230 230 230 230 230
  Βραχυπρόθεσμη ποσότητα νερού για QD l 200 215 230 235 200 215 230 235
Θέρμανση χώρου Γενικά Prated kW 15 20 24 28 15 20 24 28
    P1(Χρήσιμη θερμική ισχύς σε 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας) kW 4.8 6.5 7.8 9.1 4.8 6.5 7.8 9.1
    P4 (Χρήσιμη θερμική ισχύς σε ονομαστική θερμική ισχύ και λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας) kW 14.6 19.5 23.4 27.2 14.6 19.5 23.4 27.2
    Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 91 92 92 92 91 92 92 92
    Ƞ1 (Ωφέλιμη απόδοση σε 30% ονομαστική θερμική ισχύ και λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας) % 96.7 97.2 97.2 97.2 96.7 97.1 97.1 97.2
    Ƞ4 (Ωφέλιμη απόδοση σε ονομαστική θερμική ισχύ και λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας) % 87.4 87.7 88.0 88.0 87.3 87.7 87.9 87.9
    Κατηγορία απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου   A A A A A A A A
    Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (τελική ενέργεια) kWh 7,692 9,739 11,870 13,522 7,845 9,945 12,084 13,807
    Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 28 35 43 49 28 36 44 50
  Κατανάλωση βοηθητικού ηλεκτρικού elmax (σε πλήρες φορτίο) kW 0.036 0.038 0.038 0.038 0.036 0.038 0.038 0.038
    elmin (σε μερικό φορτίο) kW 0.019 0.020 0.020 0.020 0.019 0.020 0.020 0.020
    Psb (Λειτουργία αναμονής) kW 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
  Άλλο Εκπομπή Nox mg/kWh 23 31 31 31 23 31 31 31
    Ƞson (ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου στην ενεργή λειτουργία) % 95 96 96 96 95 96 96 96
    Pstby (απώλεια θερμότητας αναμονής) kW 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047
Απώλειες θερμότητας Θερμικές απώλειες χρόνων μη λειτουργίας ΕΝ 15502-1         47 47 47 47
  Μπόιλερ σε ετοιμότητα kWh/24ωρ         1.7 1.7 1.7 1.7
  Ps μπόιλερ σε ετοιμότητα kW 0.0 0.0 0.0 0.0        
  qS μπόιλερ σε ετοιμότητα kW 0.0 0.0 0.0 0.0        
Παροχή αέρα Σύνδεση mm 100 100 100 100 100 100 100 100
  Ομόκεντρη   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Απαέρια καύσης Θερμοκρασία Μέγ. °C 63 69 64 68 63 69 64 68
  Σύνδεση mm 60 60 60 60 60 60 60 60
  Μήκος DN60/100 Μέγ. m 10 15 14 10 10 15 14 10
  Μήκος DN80/125 Μέγ. m 7 11 14 15 7 11 14 15
  Ροή μάζας (G20) Μέγ. kg/h 23.2 30.9 36.8 42.2 23.2 30.9 36.8 42.2
  Ροή μάζας (G25) Μέγ. kg/h 22.2 29.7 35.3 40.5 22.2 29.7 35.3 40.5
  Ροή μάζας (G31) Μέγ. kg/h 22.5 30.0 35.7 41.0 22.5 30.0 35.7 41.0
  Διαθέσιμη υπερπίεση Pa 170.0 200.0 185.0 200.0 170.0 200.0 185.0 200.0
  Εύκαμπτος σωλήνας συμπυκνωμάτων DN 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
Στερέωση Δάπεδο Δάπεδο Δάπεδο Δάπεδο Δάπεδο Δάπεδο Δάπεδο Δάπεδο
Περίβλημα Colour   Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Σκούρο γκρι (RAL7011) Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Σκούρο γκρι (RAL7011) Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Σκούρο γκρι (RAL7011) Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Σκούρο γκρι (RAL7011) Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Σκούρο γκρι (RAL7011) Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Σκούρο γκρι (RAL7011) Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Σκούρο γκρι (RAL7011) Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Σκούρο γκρι (RAL7011)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Περίβλημα mm 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895
      Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης mm 2,095.0 2,095.0 2,095.0 2,095.0 2,095.0 2,095.0 2,095.0 2,095.0
    Πλάτος mm 790 790 790 790 790 790 790 790
    Βάθος mm 790 790 790 790 790 790 790 790
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015
    Πλάτος mm 800 800 800 800 800 800 800 800
    Βάθος mm 900 900 900 900 900 900 900 900
Βάρος Μονάδα Κενό kg 104 104 106 106 104 104 106 106
    Πλήρες kg 581 581 583 583 581 581 583 583
  Packed unit Empty kg 115 115 117 117 115 115 117 117
Συσκευασία Material   Οντουλέ χαρτόνι, Μεμβράνη περιτύλιξης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) Οντουλέ χαρτόνι, Μεμβράνη περιτύλιξης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) Οντουλέ χαρτόνι, Μεμβράνη περιτύλιξης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) Οντουλέ χαρτόνι, Μεμβράνη περιτύλιξης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) Οντουλέ χαρτόνι, Μεμβράνη περιτύλιξης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) Οντουλέ χαρτόνι, Μεμβράνη περιτύλιξης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) Οντουλέ χαρτόνι, Μεμβράνη περιτύλιξης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) Οντουλέ χαρτόνι, Μεμβράνη περιτύλιξης πολυαιθυλενίου (ΡΕ)
  Βάρος kg 11 11 11 11 11 11 11 11
Λέβητας Όγκος νερού l 0.5 0.5 0.8 0.8 0.5 0.5 0.8 0.8
Tank Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   B B B B B B B B
  Psbsol W/K         1.6 1.6 1.6 1.6
  Μόνιμη απώλεια θέρμανσης W 72 72 72 72 71 71 71 71
  Χωρητικότητα l 477 477 477 477 477 477 477 477
  Όγκος νερού l 477 477 477 477 500 500 500 500
  Υλικό   Πολυπροπυλένιο Πολυπροπυλένιο Πολυπροπυλένιο Πολυπροπυλένιο Πολυπροπυλένιο Πολυπροπυλένιο Πολυπροπυλένιο Πολυπροπυλένιο
  Μέγιστη θερμοκρασία νερού °C 85.0 85.0 85.0 85.0 85 85 85 85
  Μόνωση Υλικό   Χωρίς HFC Αφρώδης πολυουρεθάνη Χωρίς HFC Αφρώδης πολυουρεθάνη Χωρίς HFC Αφρώδης πολυουρεθάνη Χωρίς HFC Αφρώδης πολυουρεθάνη Αφρός πολυουρεθάνης Αφρός πολυουρεθάνης Αφρός πολυουρεθάνης Αφρός πολυουρεθάνης
    Ελάχιστο πάχος mm 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
    Απώλεια θερμότητες kWh/24ωρ 1.7 (1) 1.7 (1) 1.7 (1) 1.7 (1) 1.7 1.7 1.7 1.7
  Vbu (Ηλιακή, BUH) l 322 322 392 392 322 322 392 392
Εναλλάκτης θερμότητας Ποσότητα   3 3 3 3 3 3 3 3
  Ζεστό νερό χρήσης Ποσότητα   1 1 1 1 1 1 1 1
    Tube material   Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404)
    Εμβαδόν πρόσοψης 5.300 5.300 5.300 5.300 5.000 5.000 5.000 5.000
    Όγκος εσωτερικής σερπαντίνας l 25.8 25.8 25.8 25.8 24.5 24.5 24.5 24.5
    Πίεση λειτουργίας bar 6 6 6 6 6 6 6 6
    Μέση συγκεκριμένη θερμική απόδοση W/K 2,580 2,580 2,580 2,580 2,581 2,581 2,581 2,581
  Φόρτιση Ποσότητα   1 1 1 1 1 1 1 1
    Υλικό σωλήνα   Ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1,4404) Ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1,4404) Ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1,4404) Ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1,4404) Ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1,4404) Ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1,4404) Ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1,4404) Ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1,4404)
    Εμβαδόν πρόσοψης 2 2 4 4 2 2 4 4
    Όγκος εσωτερικής σερπαντίνας l 9 9 17 17 11 11 19 19
    Πίεση λειτουργίας bar 3 3 3 3 10 10 10 10
    Μέση συγκεκριμένη θερμική απόδοση W/K 1,030 1,030 1,800 1,800 2 2 2 2
  Ηλιακό σύστημα με ρυθμισμένη πίεση Ποσότητα   1 1 1 1 1 1 1 1
    Υλικό σωλήνα   Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404)
    Εμβαδόν πρόσοψης 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
    Όγκος εσωτερικής σερπαντίνας l 10.20 10.20 10.20 10.20 9.30 9.30 9.30 9.30
    Πίεση λειτουργίας bar 6.00 6.00 6.00 6.00 10.00 10.00 10.00 10.00
    Μέση συγκεκριμένη θερμική απόδοση W/K 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Τρίοδη βαλβίδα Τύπος   Afriso USV Afriso USV Afriso USV Afriso USV Afriso USV Afriso USV Afriso USV Afriso USV
  Είσοδος in DN 25 (plug connection) DN 25 (plug connection) DN 25 (plug connection) DN 25 (plug connection) DN 25 (plug connection) DN 25 (plug connection) DN 25 (plug connection) DN 25 (plug connection)
  Έξοδος Τύπος in DN 25 (plug connection) DN 25 (plug connection) DN 25 (plug connection) DN 25 (plug connection) DN 25 (plug connection) DN 25 (plug connection) DN 25 (plug connection) DN 25 (plug connection)
  Χρόνος μετάβασης δευτ. 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
Κινητήρας ανεμιστήρα Τύπος   ebmPapst NRG118/0800-3612-030203-V27.1 ebmPapst NRG118/0800-3612-030203-V27.1 ebmPapst NRG118/0800-3612-030203-V27.1 ebmPapst NRG118/0800-3612-030203-V27.1 ebmPapst NRG118/0800-3612-030203-V27.1 ebmPapst NRG118/0800-3612-030203-V27.1 ebmPapst NRG118/0800-3612-030203-V27.1 ebmPapst NRG118/0800-3612-030203-V27.1
Αντλία Type   Grundfos UPM3K 25-75 CHBL Grundfos UPM3K 25-75 CHBL Grundfos UPM3K 25-75 CHBL Grundfos UPM3K 25-75 CHBL Grundfos UPM3 25-75 CHBL Grundfos UPM3 25-75 CHBL RT Grundfos UPM3 25-75 CHBL RT Grundfos UPM3 25-75 CHBL RT
  Αρ. ταχυτήτων   Διαμόρφωσης Διαμόρφωσης Διαμόρφωσης Διαμόρφωσης Διαμόρφωσης Διαμόρφωσης Διαμόρφωσης Διαμόρφωσης
  Ισχύς εισόδου W 60 60 60 60 60 60 60 60
  Μέγιστο ύψος άντλησης m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Gas valve Type   Elster CES 10 (Lambda Gx) Elster CES 10 (Lambda Gx) Elster CES 10 (Lambda Gx) Elster CES 10 (Lambda Gx) Elster CES 10 (Lambda Gx) Elster CES 10 (Lambda Gx) Elster CES 10 (Lambda Gx) Elster CES 10 (Lambda Gx)
Κύκλωμα νερού - Κεντρική θέρμανση Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων in G 1 (αρσενικό) G 1 (αρσενικό) G 1 (αρσενικό) G 1 (αρσενικό) G 1" (θηλυκό) G 1" (θηλυκό) G 1" (θηλυκό) G 1" (θηλυκό)
  Πίεση Θέρμανση Μέγ. bar 3 3 3 3 3 3 3 3
  Βαλβίδα ασφαλείας bar 3 3 3 3 1 1 1 1
  Βαλβίδα εξαέρωσης   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Βαλβίδα αποστρ./βαλβίδα πλήρωσης   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Manometer   Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital
Κύκλωμα νερού - Πλευρά ζεστού νερού χρήσης Συνδέσεις σωληνώσεων Είσοδος ψυχρού νερού / Έξοδος ζεστού νερού in G 1’’ (αρσενικό) G 1’’ (αρσενικό) G 1’’ (αρσενικό) G 1’’ (αρσενικό) G 1’’ (αρσενικό) G 1’’ (αρσενικό) G 1’’ (αρσενικό) G 1’’ (αρσενικό)
Τοποθεσία εγκατάστασης Εσωτερική Εσωτερική Εσωτερική Εσωτερική Εσωτερική Εσωτερική Εσωτερική Εσωτερική
Συνδέσεις σωληνώσεων Solar collector inlet in G 1" (Female) G 1" (Female) G 1" (Female) G 1" (Female) G 1" (Female) G 1" (Female) G 1" (Female) G 1" (Female)
  Ηλιακός εναλλάκτης θερμότητας με ρυθμισμένη πίεση in Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
  Είσοδος ψυχρού νερού Διάμετρος in G 1" (male) G 1" (male) G 1" (male) G 1" (male) G 1" (male) G 1" (male) G 1" (male) G 1" (male)
  Έξοδος θερμού νερού Διάμετρος in G 1" (male) G 1" (male) G 1" (male) G 1" (male) G 1" (male) G 1" (male) G 1" (male) G 1" (male)
  ίντσα in G1" (male) G1" (male) G1" (male) G1" (male) G1" (female) G1" (female) G1" (female) G1" (female)
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   Gateway Rocon G1 Gateway Rocon G1 Gateway Rocon G1 Gateway Rocon G1 Gateway Rocon G1 Gateway Rocon G1 Gateway Rocon G1 Gateway Rocon G1
  Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   room station Rocon U1 room station Rocon U1 room station Rocon U1 room station Rocon U1 room station Rocon U1 room station Rocon U1 room station Rocon U1 room station Rocon U1
  Κατηγορία ελέγχου θερμοκρασίας   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Συνεισφορά στην εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Γενικά Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Model identifier   GCU compact 515 Biv GCU compact 520 Biv GCU compact 524 Biv GCU compact 528 Biv GCU compact 515 Biv GCU compact 520 Biv GCU compact 524 Biv GCU compact 528 Biv
    Λέβητας συμπύκνωσης   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Λέβητας Β1   όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας χώρου συμπαραγωγής   όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Ο θερμαντήρας συνδυασμού μπορεί να λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια των ωρών εκτός αιχμής   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 53.0 58.0 61.0 64.0 53 55 56 56
  Συμπληρωματικός θερμαντήρας Τύπος ενέργειας εισόδου   Αέριο Αέριο Αέριο Αέριο Αέριο Αέριο Αέριο Αέριο
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL XL XL XL XL XL XL XL
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 84 82 84 84 89 82 82 82
    Qelec (Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού) kWh 0.466 0.510 0.460 0.463 0.250 0.260 0.340 0.290
    Qfuel (Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 22.198 22.884 22.379 22.337 20.640 22.860 22.690 22.910
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A A A A A
    AEC (Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού) kWh 39 35 34 36 27 27 45 33
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 17 17 17 17 16 18 18 18
    Qref (ενέργεια αναφοράς του δηλωμένου προφίλ φορτίου) kWh 19.070 19.070 19.070 19.070 19.070 19.070 19.070 19.070
    Απαιτούμενη ενέργεια για την δημιουργία του Qref kWh         19.760 19.570 19.690 19.630
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230
  Εύρος τάσης Ελάχ. % 85 85 85 85 85 85 85 85
    Μέγ. % 110 110 110 110 110 110 110 110
Class IP   IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B
  Τρίοδη βαλβίδα IP   IP54 IP54 IP54 IP54        
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Μέγ. W 76 98 104 108 76 98 104 108
  Αναμονή W 3 3 3 3 3 3 3 3
Current Ασφάλεια Size A 6 6 6 6        
    Φάση   1~ 1~ 1~ 1~        
    Πολικός ακροδέκτης   1 1 1 1        
Sensor Αισθητήρας δεξαμενής αποθήκευσης   NTC NTC NTC NTC NTC NTC NTC NTC
  Αισθητήρας θερμοκρασίας επιστροφής   NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm)
  Feed temperature sensor   NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm)
  Αισθητήρας ροής   Frequency Frequency Frequency Frequency NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm)
  Ambient temperature sensor   NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm) NTC (10k Ohm)
Αντλία Type   UPM3(K)25-75 UPM3(K)25-75 UPM3(K)25-75 UPM3(K)25-75        
Notes_Description 1 1 1 1