CTXS15K3V1B CTXS15K2V1B CTXS35K3V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.040 0.040 0.040
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.040 0.040 0.040
Περίβλημα Colour   Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 289 289 289
    Πλάτος mm 780 780 780
    Βάθος mm 215 215 215
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 346 346 346
    Πλάτος mm 850 850 850
    Βάθος mm 274 274 274
Βάρος Μονάδα kg 8.00 8 8.00
  Συσκευασμένη μονάδα kg 12 12 12
Συσκευασία Βάρος kg 4   4
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 610 610 610
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40 1.4 1.40
  Στάδια Ποσότητα   12 12 14
  Διελεύσεις Quantity   2.0   2.0
  Τύπου σωλήνα   Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (7)
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)
Ανεμιστήρας Τύπος   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 7.9 7.9 9.2
      Υψ. cfm 279 279 325
      Μέτρια m³/min 6.3 (0.000)   7.2 (0.000)
      Μέτρια cfm 222   254
      Χαμηλή m³/min 4.7 4.7 5.2
      Χαμηλή cfm 166 166 184
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 3.9 3.9 3.9
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 138 138 138
    Θέρμανση Υψ. m³/min 9.0 9.0 10.1
      Υψ. cfm 318 318 357
      Μέτρια m³/min 7.5 (0.000)   8.1 (0.000)
      Μέτρια cfm 265   286
      Χαμηλή m³/min 6.0 6.0 6.3
      Χαμηλή cfm 212 212 222
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.3 4.3 4.3
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 152 152 152
      Ονομ. cfm   222  
      Ονομ. m³/min   6.3  
    Θέρμανση Ονομ. cfm   265  
      Ονομ. m³/min   7.5  
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   MM6C02J2VA MM6C02J2VA MM6C02J2VA
  Ταχύτητα Διαβαθμίσεις   5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.
    Ψύξη Υψ. rpm 1,200 1,200 1,390
      Μέτρια rpm 990 990 1,120
      Χαμηλή rpm 780 780 850
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 670 670 670
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,290 1,290 1,430
      Μέτρια rpm 1,100 1,100 1,190
      Χαμηλή rpm 920 920 960
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 690 690 690
  Έξοδος Ονομαστική W 16   16
    Υψ. W   16  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 55 59
  Θέρμανση dBA 56 56 58
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 37 37 42
    Μέτρια dBA 31 (0.000)   35 (0.000)
    Χαμηλή dBA 25 25 28
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21 21
  Θέρμανση Υψ. dBA 38 38 41
    Μέτρια dBA 33   36
    Χαμηλή dBA 28 28 30
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21 21
    Ονομ. dBA   31  
  Θέρμανση Ονομ. dBA   33  
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A   R-410A
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35 6.35 6,35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.5 9.50
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Φίλτρο αέρα Type   Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο/πλενόμενο
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω
Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC466A6 ARC466A6 ARC466A6
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 2 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 95.70 (1.000), 96.60 (2.000), 98.00 (3.000)   95.70 (1.000), 96.60 (2.000), 98.00 (3.000)
    Θέρμανση % 95.70 (1.000), 96.60 (2.000), 98.00 (3.000)   95.70 (1.000), 96.60 (2.000), 98.00 (3.000)
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3)
    Θέρμανση A 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3)
Συνδέσεις καλωδίωσης - 50Hz For power supply Ποσότητα   3   3
    Παρατήρηση   3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης)
Σημειώσεις 220V (1) - 220V 220V
  230V (2) - 230V 230V
  240V (3) - 240V 240V
  Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.   Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.