Επιλογέας πολλαπλής διακλάδωσης για ανάκτηση θερμότητας VRV IV

VRV - BS-Q14AV1B

BS-Q14AV1B

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

 • Έως 70% μικρότερη και 66% ελαφρύτερη από τις προηγούμενες σειρές
 • Ταχύτερη εγκατάσταση χάρη σε έναν μειωμένο αριθμό σημείων χαλκοκόλλησης και καλωδιώσεων
 • Όλες οι εσωτερικές μονάδες συνδέονται σε ένα κιβώτιο BS
 • Έως 16kW απόδοση διαθέσιμη ανά θύρα
 • Σύνδεση μονάδων έως κατηγορία 250 (28kW) συνδυάζοντας 2 θύρες
 • Μοναδικό εύρος μεμονωμένων και πολλαπλών κιβωτίων BS για ευέλικτο και γρήγορο σχεδιασμό
 • Εξαιρετική μείωση του χρόνου εγκατάστασης χάρη στο μεγάλο εύρος, το μικρό μέγεθος και το μικρό βάρος των πολλαπλών κιβωτίων BS
 • Απαιτούνται λιγότερες θύρες επιθεώρησης σε σύγκριση με την εγκατάσταση μονών κιβωτίων BS
 • Κανένα όριο στις μη χρησιμοποιούμενες θύρες που επιτρέπει σταδιακή εγκατάσταση
 • Ταχύτερη εγκατάσταση χάρη στην ανοιχτή σύνδεση θύρας
 • Επιτρέπει εφαρμογές πολλαπλών ενοίκων
 • Δυνατότητα σύνδεσης σε REYQ-T, RQCEQ-P3 και RWEYQ-T8 μονάδες ανάκτησης θερμότητας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα

Catalogues
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Installation manuals
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Installer reference guide
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Operation manuals
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Declaration of Conformity
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.