Πίνακας προδιαγραφών για BRP069A42

BRP069A42
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 79
    Πλάτος mm 52
    Βάθος mm 17.5