Πίνακας προδιαγραφών για AZQS-BY1

AZQS100B7Y1B AZQS125B7Y1B AZQS140B7Y1B
Casing Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
  Material   Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 990 990 1,430
    Πλάτος mm 940 940 940
    Βάθος mm 320 320 320
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 1,170 1,170 1,610
    Πλάτος mm 1,015 1,015 1,015
    Βάθος mm 422 422 422
Βάρος Μονάδα kg 82.0 82.0 101.0
  Συσκευασμένη μονάδα kg 88.0 88.0 108.0
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF
    Επεξεργασία   Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE)
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Κατεύθυνση εξόδου αέρα   Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια
  Ποσότητα   1 1 2
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 76 77 83
      Rated m³/ώρα 4,560 4,620 4,980
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 83 83 62
      Rated m³/ώρα 4,980 4,980 3,720
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   1 1 2
  Model   Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
  Έξοδος W 200 200 94
  Μετάδοση κίνησης   Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
Συμπιεστής Ποσότητα_   1 1 1
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -5.0 -5.0 -5.0
      Μέγ. °CDB 46.0 46.0 46.0
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15.0 -15.0 -15.0
      Μέγ. °CWB 15.5 15.5 15.5
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 70.0 71.0 70.0
  Θέρμανση dBA 70.0 71.0 70.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 53 54 53
  Θέρμανση Ονομ. dBA 57 58 54
  Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA 49 49 49
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 2.9 2.9 4.0
  Φορτίο TCO2Eq 6.05 6.05 8.35
  Έλεγχος   Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική)
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1
Ψυκτικό λάδι Type   Συνθετικό λάδι (αιθέρας) FVC50K Συνθετικό λάδι (αιθέρας) FVC50K Συνθετικό λάδι (αιθέρας) FVC50K
  Φορτισμένος όγκος l 0.90 0.90 1.35
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Ποσότητα   1    
    Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση    
    Εξ.Διάμ. mm 9,52    
  Αερίου Ποσότητα   1    
    Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση    
    Εξ.Διάμ. mm 15.9    
  Συμπυκνωμάτων Ποσότητα   5    
    Τύπος   Οπή    
    Εξ.Διάμ. mm 26    
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 5    
      OU - IU m 50 (1), 30 (2)    
    Σύστημα Ισοδύναμο m 70 (1), 40 (2)    
      Χωρίς φορτίο m 30    
  Additional refrigerant charge kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης    
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30.0    
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 0.5    
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου    
Μέθοδος απόψυξης Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου
Έλεγχος απόψυξης Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης
    02   Θερμική προστασία κινητήρα ανεμιστήρα Θερμική προστασία κινητήρα ανεμιστήρα Θερμική προστασία κινητήρα ανεμιστήρα
    03   Ασφάλεια Ασφάλεια Ασφάλεια
Στάνταρτ εξαρτήματα Πλαστικός σφιγκτήρας 2 2 2
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   Y1 Y1 Y1
  Φάση   3N~ 3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415
  Εύρος τάσης Ελάχ. V 342 342 342
    Μέγ. V 456 456 456
Ρεύμα Zμέγ. Κατάλογος   Συμμορφώνεται με EN61000-3-11 Συμμορφώνεται με EN61000-3-11 Συμμορφώνεται με EN61000-3-11
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Remark   Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας
  For connection with indoor Remark   Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας
Είσοδος τροφοδοσίας ισχύος Εξωτερική μονάδα μόνο Εξωτερική μονάδα μόνο Εξωτερική μονάδα μόνο
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 20 25
Σημειώσεις (1) - Για εγχειρίδιο δεδομένων εκτός Ηνωμένου Βασιλείου For non-UK databook For non-UK databook
  (2) - Μόνο για εγχειρίδιο δεδομένων από Ηνωμένο Βασίλειο For UK databook only For UK databook only
  (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (5) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Ποσότητα     1 1
    Τύπος     Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm   9,52 9,52
  Αερίου Ποσότητα     1 1
    Τύπος     Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm   15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων Ποσότητα     5 5
    Τύπος     Οπή Οπή
    Εξ.Διάμ. mm   26 26
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m   5 5
      OU - IU m   50 (1), 30 (2) 50 (1), 30 (2)
    Σύστημα Ισοδύναμο m   70 (1.000), 40 (2.000) 70 (1.000), 40 (2.000)
      Χωρίς φορτίο m   30 30
  Additional refrigerant charge kg/m   Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m   30.0 30.0
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m   0.5 0.5
  Θερμομόνωση     Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου