Πίνακας προδιαγραφών για AZQS-B(8)V1 A

AZQS71B2V1B A AZQS100B8V1B A AZQS125B8V1B A AZQS140B8V1B A
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 50 57 58 54
  Ψύξη Ονομ. dBA 48 53 54 53
  Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA 43 49 49 49
Στάνταρτ εξαρτήματα Πλαστικός σφιγκτήρας 2 2 2 2
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Κυκλώματα Ποσότητα 1 1 1 1
  Φορτίο TCO2Eq 5.7 6.1 6.1 8.4
  Φορτίο kg 2.75 2.9 2.9 4.0
  GWP Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική)
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 70 200 200 94
  Ποσότητα KFD-325-70-8A Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46 46 46
      Ελάχ. °CDB -5 -5 -5 -5
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Επεξεργασία Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 5 5 5 5
      OU - IU m 30 30 30 30
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 30 30 30 30
      Ισοδύναμο m 40 40 40 40
  Liquid Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52 9.52
    Ποσότητα Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9 15.9 15.9
    Ποσότητα Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 26 26 26 26
    Ποσότητα Οπή Οπή Οπή Οπή
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m   0.5 0.5 0.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30.0 30.0 30.0 30.0
  Additional refrigerant charge kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64 70 71 70
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01 Ασφάλεια Ασφάλεια Ασφάλεια Ασφάλεια
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 980 1,015 1,015 1,015
    Ύψος mm 900 1,170 1,170 1,610
    Βάθος mm 420 422 422 422
  Μονάδα Πλάτος mm 900 940 940 940
    Βάθος mm 320 320 320 320
    Ύψος mm 770 990 990 1,430
Συμπιεστής Ποσότητα_ Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Casing Χρώμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 71 81.3 82.8 104.4
  Μονάδα kg 67 72.8 74.3 94.9
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Μεσαία m³/min   55 55  
      Ονομ. m³/min 48.0 83 83 62
    Ψύξη Ονομ. m³/min 52.0 76 77 83
      Μεσαία m³/min   55 55  
  Ποσότητα Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.75 0.9 0.9 1.35
  Type FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K
Έλεγχος απόψυξης Εξισορρόπηση πίεσης Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου
Wiring connections For connection with indoor Remark Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας
  Για τροφοδοσία ισχύος Remark Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας
Τροφοδοσία ισχύος Εύρος τάσης Μέγ. % 10 264 264 264
    Ελάχ. % -10 198 198 198
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~
Ρεύμα Zμέγ. Κατάλογος Συμμορφώνεται με EN61000-3-11 Συμμορφώνεται με EN61000-3-11 Συμμορφώνεται με EN61000-3-11 Συμμορφώνεται με EN61000-3-11
  Συνιστώμενες ασφάλειες A 20 32 32 40
Σημειώσεις PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσια δίκτυα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά φάση Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2
Είσοδος τροφοδοσίας ισχύος Εξωτερική μονάδα μόνο Εξωτερική μονάδα μόνο Εξωτερική μονάδα μόνο Εξωτερική μονάδα μόνο
Σημειώσεις   Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
    Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
    Οι ονομ. αποδόσεος θέρμ. βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 20°CDB, εξ. θερμοκρ.: 7°CDB, 6°CWB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για σειρές υψ. απόδ., πιστοπ. Eurovent Οι ονομ. αποδόσεος θέρμ. βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 20°CDB, εξ. θερμοκρ.: 7°CDB, 6°CWB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για σειρές υψ. απόδ., πιστοπ. Eurovent Οι ονομ. αποδόσεος θέρμ. βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 20°CDB, εξ. θερμοκρ.: 7°CDB, 6°CWB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για σειρές υψ. απόδ., πιστοπ. Eurovent
    Οι ονομ. αποδόσεις ψύξης βασίζονται σε: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ. Οι ονομ. αποδόσεις ψύξης βασίζονται σε: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ. Οι ονομ. αποδόσεις ψύξης βασίζονται σε: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ.