Πίνακας προδιαγραφών για ATXN-M6 / ARXN-M6

ATXN20MV16 / ARXN20MV16 (Αρχειοθετημένα) ATXN25MV16 / ARXN25MV16 (Αρχειοθετημένα) ATXN35MV16 / ARXN35MV16 (Αρχειοθετημένα) ATXN50MV16 / ARXN50MV16 (Αρχειοθετημένα) ATXN60MV16 / ARXN60MV16 (Αρχειοθετημένα)
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.300 1.300 1.300 1.630 1.750
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,400 5,600 6,000
  Ονομ. kW 2.050 (2) 2.560 (2) 3.410 (2) 5.480 (2) 6.230 (2)
  Ονομ. Btu/h 7,000 8,700 11,600 18,700 21,300
  Μέγ. kW 2.600 3.000 3.800 6.200 6.500
  Μέγ. Btu/h 8,900 10,200 13,000 21,200 22,200
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.300 1.300 1.300 1.170 1.200
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,400 4,000 4,100
  Ονομ. kW 2.500 (2) 2.840 (2) 3.580 (2) 5.620 (2) 6.400 (2)
  Ονομ. Btu/h 8,500 9.7 12,200 19,200 21,800
  Μέγ. kW 3.500 4.000 4.750 6.600 7.100
  Μέγ. Btu/h 11,900 13,600 16,200 22,500 24,200
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.280 0.280 0.290 0.280 0.280
    Ονομ. kW 0.610 (2) 0.693 (2) 1.060 (2) 1.668 (2) 1.931 (2)
    Μέγ. kW 0.720 0.990 1.390 1.910 2.000
  Θέρμανση Ελάχ. kW 0.260 0.260 0.285 0.240 0.240
    Ονομ. kW 0.614 (2) 0.700 (2) 0.950 (2) 1.500 (2) 1.680 (2)
    Μέγ. kW 0.950 1.100 1.480 1.880 2.000
Ονομαστική απόδοση EER   3.36 (1) 3.69 (1) 3.22 (1) 3.29 (1) 3.23 (1)
  COP   4.07 (1) 4.06 (1) 3.77 (1) 3.75 (1) 3.81 (1)
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A
  SEER   5.61 5.61 5.61 5.15
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A A A
  SCOP/A   3.81 3.81 3.99 3.81
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 3.37 3.82 5.73 7.29 8.52
    Θέρμανση A 2.86 3.83 5.19 6.65 7.46
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A 3.96 5.38 6.51 8.40 8.83
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό)
  Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.