Πίνακας προδιαγραφών για ATXM-M / ARXM-M

ATXM25M2V1B / ARXM25M2V1B ATXM35M2V1B / ARXM35M2V1B ATXM50M2V1B / ARXM50MV1B
Poff (λειτουργία Off) W 1.0 1.0 1.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0 1.0 1.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 58 60 59
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 59 61 62
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.50 3.40 5.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 103 140 239
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 8.50 8.50 7.31
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 0.96 1.18 2.12
      Κατανάλωση kW 0.07 0.07 0.15
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 14.78 16.57 14.51
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.11 0.16 0.29
      Pdc kW 1.18 1.61 2.37
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 10.70 10.32 8.27
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.57 0.83 1.45
      Pdc kW 2.50 3.40 5.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.39 4.09 3.45
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 2.51 3.68
      Κατανάλωση kW 0.29 0.41 0.66
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.42 6.11 5.55
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 659 686 1,400
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 2.3 2.35 4.09
    Σχέδιο Ρ kW 2.40 2.50 4.60
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.10 0.15 0.51
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+++ A+++ A++
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.12 2.21 4.07
      Ισχύς εισόδου kW 0.60 0.63 1.40
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.51 3.50 2.90
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 0.91 0.95 1.61
      Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.15 0.28
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.32 6.43 5.83
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.59 2.59 4.12
      Ισχύς εισόδου kW 1.04 1.04 1.91
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.49 2.49 2.16
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.12 2.21 4.07
      Ισχύς εισόδου kW 0.60 0.63 1.40
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.51 3.50 2.90
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.09 1.09 1.36
      Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.19
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 8.03 8.05 7.07
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.27 0.53
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.29 1.34 2.48
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 5.06 5.03 4.65
  Θέρμανση (ζεστό κλίμα) Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.00 0.00 0.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 275 289 556
    Σχέδιο Ρ kW 1.19 1.27 2.30
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Warm climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating warm climate scopnet A+++ A+++ A+++
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.1 1.1 1.4
      Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.19
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Warm climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 8.03 8.05 7.07
    TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2 2
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.19 1.27 2.30
      Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.26 0.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Warm climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 5.01 4.98 4.59
    TOL Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.59 2.59 4.12
      Ισχύς εισόδου kW 1.04 1.04 1.91
      Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Warm climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.49 2.49 2.16
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.19 1.27 2.30
      Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.26 0.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Warm climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 5.01 4.98 4.59
    Συνθήκες C (7°C) Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.15 0.28
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 0.91 0.95 1.61
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Warm climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.32 6.43 5.83
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,500 11,600 17,100
  Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 2,920 4,300
  Μέγ. kW 3.2 4.0 5.3
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,200 1,460
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,800 5,800
  Ονομ. kW 2.5 3.40 5.02
  Μέγ. Btu/h 11,000 13,600 18,100
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,750 3,440 4,560
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 285 (0.000) 416 (0.000) 728 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 4.39 4.09 3.45
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 4,800 5,800
  Ονομ. Btu/h 9,500 13,600 19,800
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,040 4,470 5,590
  Μέγ. Btu/h 1,600 17,700 22,200
  Ονομ. kW 2.8 4.00 5.8
  Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,400 3,440 4,990
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,200 1,460
  Μέγ. kW 4.7 5.2 6.5
Pto (Thermostat off) W 12.0 12.0 12.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.28 0.32  
    Ονομ. kW 0.57 0.83 1.46
    Μέγ. kW 0.80 1.08  
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.22 1.67  
    Ελάχ. kW 0.24 0.32  
    Ονομ. kW 0.56 0.99 1.53
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 2.48 4.78 6.95
    Ψύξη A 2.64 4.52 6.74
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°