Πίνακας προδιαγραφών για AS

MAS121T1000E MAS123T1000E MAS221T1000E MAS221N1000E MAS121T443S MAS221N443S MAS123T443S BAS135T02Y MAS235T1000E MAS235T02E MAS135T02Y MAS135T1000E MAS135N02Y MAS335N1000E MAS335N02E MAS335T02E MAS340T02E
Ψυκτική απόδοση Χαμηλή θερμοκρασία R-290 Ονομ. kW               2.789 (1)                  
  Μέση θερμοκρασία R-134a Ονομ. kW 1.140 1.422 2.029 1.816         4.981 4.981 (1)   3.492   6.988 6.988 (1) 8.290 (1) 10.664 (1)
    R-290 Ονομ. kW                     3.479 (1)   2.614 (1)        
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 705 705 695 695 705 695 705 800 690 857 800 800 800 690 857 857 857
    Πλάτος mm 537 537 832 832 537 832 537 900 1,329 1,280 900 832 900 1,766 1,750 1,750 1,790
    Βάθος mm 825 825 825 825 825 825 825 1,170 1,140 1,140 1,170 1,100 1,170 1,140 1,140 1,140 1,240
Βάρος Μονάδα kg 53 57 79 77 53 77 57 106 162 162 106 104 106 217 221 222 244
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικό. Ερμητικό. Ερμητικό. Ερμητικό. Ερμητικό. Ερμητικό. Ερμητικό. Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικό. Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικό. Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικό. Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός
  Ονομαστική ισχύς kW 0.6 0.74 1.1 0.9 0.46 0.74 0.56   3.7 3.7   2.6   4.8 4.8 6.3 7.4
  Μέθοδος εκκίνησης_   Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης   Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης   Απευθείας μετάδοσης   Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης
Συμπυκνωτήρας Ροή αέρα m³/ώρα 700 700 1,400 1,400 700 1,400 700   2,700     1,500   4,000      
Απόψυξη Θερμό αέριο Θερμό αέριο Θερμό αέριο Θερμό αέριο Θερμό αέριο Θερμό αέριο Θερμό αέριο   Θερμό αέριο Θερμό αέριο   Θερμό αέριο   Θερμό αέριο Θερμό αέριο Θερμό αέριο Θερμό αέριο
Εξατμιστής Ροή αέρα m³/ώρα 600 600 1,200 1,200 600 1,200 600   3,900     2,300   5,800      
  Διανομή αέρα m 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2)   10 (2) 10 (2)   10 (2)   10 (2) 10 (2) 10 (2) 17 (2)
Εύρος λειτουργίας Θερμοκρασία ψυκτικού θαλάμου Ελάχ. °C 0 0 0 0 0 0 0   0     0   0      
    Μέγ. °C 15 15 15 15 15 15 15   15     15   15      
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-134a R-134a R-134a R-134a R-407C R-407C R-407C R-290 R-134a R-134a R-290 R-134a R-290 R-134a R-134a R-134a R-134a
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,430 1,774 1,774 1,774 3.0 1,430 1,430 3.0 1,430 3.0 1,430 1,430 1,430 1,430
Τροφοδοσία ισχύος Τάση V 230 230 400 230 230 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Φάση   1~ 1~ 3N~ 1~ 1~ 1~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Σημειώσεις (1) - Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C (1) - Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C (1) - Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C (1) - Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C (1) - Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C (1) - Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C (1) - Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C   (1) - Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C (1) - Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C   (1) - Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C   (1) - Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C (1) - Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C (1) - Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C (1) - Σε κανονική λειτουργία: 0°C / +30°C
  (2) - Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. (2) - Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. (2) - Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. (2) - Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. (2) - Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. (2) - Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. (2) - Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ.   (2) - Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. (2) - Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ.   (2) - Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ.   (2) - Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. (2) - Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. (2) - Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. (2) - Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ.
Notes_Description               1     1   1        
Σημειώσεις                   (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου         (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου