Πίνακας προδιαγραφών για ARX-K

ARX20K5V1B9 ARX25K5V1B9 ARX35K2V1B ARX35K5V1B9 ARX20K2V1B (Αρχειοθετημένα) ARX25K2V1B (Αρχειοθετημένα)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA     48   47 47
  Ψύξη Υψ. dBA     48   46 46
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1
  Τάπα αποχέτευσης (μόνο μοντέλα αντλιών θερμότητας) 1 1 1 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1 1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq     2.1   1.5 1.5
  Φορτίο kg     1.0   0.74 0.74
  Refrigerant-=-Gwp     R-410A   R-410A R-410A
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W     50   50 50
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm     840   840 840
      Χαμηλή rpm     720   720 720
    Θέρμανση Υψ. rpm     840   840 840
      Χαμηλή rpm     720   720 720
  Model     D50Q-28   D50Q-28 D50Q-28
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46 46 46 46 46
      Ελάχ. °CDB -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1)
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18 18
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15
Συσκευασία Βάρος kg     3   3 3
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος     Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων   Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων
  Σειρές Ποσότητα     2   1 1
  Μήκος mm     647   670 670
  Βήμα πτερυγίου mm     1.4   1.4 1.4
  Στάδια Ποσότητα     24   24 24
  Τύπου σωλήνα     Hi-XA (7)   Hi-XA (7) Hi-XA (7)
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m     15   15 15
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m     10   10 10
  Liquid Εξ.Διάμ. mm     6.35   6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm     9.5   9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm     18   18 18
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m     12   12 12
  Additional refrigerant charge kg/m     0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Θερμομόνωση     Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60 62 62 60 60
  Θέρμανση dBA 61 61 62 62 61 61
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm     790   790 790
    Ύψος mm     616   616 616
    Βάθος mm     360   360 360
  Μονάδα Πλάτος mm 658 658 658 658 658 658
    Βάθος mm 275 275 275 275 275 275
    Ύψος mm 550 550 550 550 550 550
Συμπιεστής Έξοδος W     750   750 750
  Τύπος     1YC23AUXDC   1YC23AUXDC 1YC23AUXDC
Casing Χρώμα     Κρεμ_   Κρεμ_ Κρεμ_
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος     Με σύστημα Inverter   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg     31   31 31
  Μονάδα kg 26 26 28 28 28 28
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min     24.5   26.2 26.2
      Υψ. cfm     865   927 927
    Ψύξη Υψ. m³/min     27.6   29.2 29.2
      Υψ. cfm     975   1,030 1,030
  Type     Ανεμιστήρας έλικας   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l     0.375   0.375 0.375
  Type     FVC50K   FVC50K FVC50K
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A     16   16 16
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση     1~   1~ 1~
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A     5.34   2.27 3.42
    Θέρμανση A     4.52   2.82 3.02
Σημειώσεις Εύρος λειτ. σε συνδ. με ΑTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με ΑTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με ΑTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με ΑTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με ΑTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με ΑTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing    
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 46   48    
  Θέρμανση Υψ. dBA 47 47   48    
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A   R-410A    
  Φορτίο kg 0.74 0.74   1.0    
  Φορτίο TCO2Eq 1.5 1.5   2.1    
  GWP   2,087.5 2,087.5   2,087.5    
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)    
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 12 12   12    
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~   1~