Πίνακας προδιαγραφών για ACQ-D / AZQS-BY1

ACQ100DV1 / AZQS100B7Y1B ACQ125DV1 / AZQS125B7Y1B ACQ140DV1 / AZQS140B7Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 9.0    
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 9.0    
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25    
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 9.50    
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 605    
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.50    
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.50    
      Κατανάλωση kW 0.54    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 8.47    
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.66    
      Pdc kW 4.50    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 6.83    
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.96    
      Pdc kW 9.50    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.21    
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00    
      Κατανάλωση kW 1.46    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.81    
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,764    
    Σχέδιο Ρ kW 7.60    
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.40    
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A    
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72    
      Ισχύς εισόδου kW 2.28    
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.95    
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.00    
      Ισχύς εισόδου kW 0.55    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.47    
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15    
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 8.00    
      Ισχύς εισόδου kW 3.97    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.02    
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72    
      Ισχύς εισόδου kW 2.28    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.95    
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.50    
      Ισχύς εισόδου kW 0.53    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.66    
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.19    
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.10    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.45    
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.1 13.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0    
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,480 (0.000) 1,952 (0.000)  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A B  
  Nominal efficiency-=-Cop 3.21 3.10 3.21
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 16.0    
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25    
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Pto (Thermostat off) W 94.0    
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.96 3.90 4.05
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.99 3.74 4.29
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι    
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°