5MXS90E3V3B2 5MXS90E3V3B 5MXS90E7V3B
Στάθμη ηχ. πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 52 52 52
  Ψύξη Ονομ. dBA 52 52 52
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
  Συγκρότημα συστολής 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 6.2 6.2 6.2
  Φορτίο kg 2.99 2.99 2.99
  Refrigerant-=-Gwp R-410A R-410A R-410A
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 66.00 66.00 66.00
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 900 900 900
      Ονομ. rpm 860 860 860
      Χαμηλή rpm 730 730 730
    Θέρμανση Υψ. rpm 830 830 830
      Χαμηλή rpm 250 250 250
  Model KFD-280-66-8A KFD-280-66-8A KFD-280-66-8A
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46 46
      Ελάχ. °CDB -10 -10 -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18 15.5
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF
  Σειρές Ποσότητα 2 2 2
  Μήκος mm 879 879 860
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40 1.40 1.40
  Στάδια Ποσότητα 34 34 34
  Τύπου σωλήνα Hi-XA (8) Hi-XA (8) Hi-XSS (8)
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 25 25 25
  Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
    Ποσότητα 5 5 5
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52
    Ποσότητα 2 2 2
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 25 25 25
  Αερίου 2 Εξ.Διάμ. mm 12.7 12.7 12.7
    Ποσότητα 1 1 1
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5 7.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15 15
  Αερίου 3 Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9 15.9
    Ποσότητα 2 2 2
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 75 75 75
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 66 66 66
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 925 925 925
    Ύψος mm 900 900 900
    Βάθος mm 390 390 390
  Μονάδα Πλάτος mm 900 900 900
    Βάθος mm 320 320 320
    Ύψος mm 770 770 770
Συμπιεστής Έξοδος W 1,920 1,920 1,920
  Type 2YC63BXD#C 2YC63BXD#C 2YC63BXD#C
Περίβλημα Colour Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Έλεγχος απόδοσης Method Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter  
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 80 80 80
  Μονάδα kg 73 73 73
Ανεμιστήρας Ρεύμα λειτουργίας Ψύξη Στάνταρ A 0.97 0.97 0.97
      Υψ. A 1.02 1.02 1.02
      Χαμηλή A 0.69 0.69 0.69
    Θέρμανση Υψ. A 0.90 0.90 0.90
      Χαμηλή A 0.05 0.05 0.05
  Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm 519 519 519
      Υψ. m³/min 52.5 52.5 52.5
      Χαμηλή m³/min 14.7 14.7 14.7
      Υψ. cfm 1,854 1,854 1,854
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 46.0 46.0 46.0
      Ονομ. m³/min 54.5 54.5 54.5
      Χαμηλή cfm 1,624 1,624 1,624
      Ονομ. cfm 1,924 1,924 1,924
      Υψ. m³/min 57.1 57.1 57.1
      Υψ. cfm 2,016 2,016 2,016
  Κατανάλωση ρεύματος Ψύξη Στάνταρ W 86 86 86
      Υψ. W 95 95 95
      Χαμηλή W 55 55 55
    Θέρμανση Χαμηλή W 9 9 9
      Υψ. W 78 78 78
  Τύπος Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.75 0.75 0.75
  Τύπος FVC50K FVC50K FVC50K
Συνδέσεις καλωδιώσεων Για τροφοδοσία ισχύος Remark 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης) 3
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 20 20
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
  Φάση 1~ 1~ 1~
Current Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A 11.8 11.8 11.8
    Θέρμανση A 11.8 11.8 11.8
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Συνδέσεις καλωδιώσεων For connection with indoor Ποσότητα     4