Πίνακας προδιαγραφών για 5MXM-M

5MXM90M2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 734
    Πλάτος mm 320
    Βάθος mm 868
Βάρος Μονάδα kg 68
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm 851
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24.1
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 851
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24.1
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10
      Μέγ. °CDB 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15
      Μέγ. °CWB 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64 (0.000)
  Θέρμανση dBA 64 (0.000)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 52
  Θέρμανση Ονομ. dBA 52
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32
  Φορτίο kg 2.4
  Φορτίο TCO2Eq 1.6
  GWP   675
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 75
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Βιδωτή σακούλα 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1
  Πώμα εξόδου συμπυκνωμάτων 9
  Συγκρότημα συστολής 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
Notes_Description Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου