Πίνακας προδιαγραφών για 4MXM-M

4MXM68M2V1B 4MXM80M2V1B
Casing Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 734 734
    Πλάτος mm 320 320
    Βάθος mm 868 868
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 820 820
    Πλάτος mm 1,050 1,050
    Βάθος mm 840 840
Βάρος Μονάδα kg 63 67
  Συσκευασμένη μονάδα kg 67 71
Συμπιεστής Model   2YC71DXD#C 2YC71DXD#C
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Έξοδος W 2,400.0 2,400.0
Συσκευασία Βάρος kg 4 4
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 920 920, 650
  Σειρές Ποσότητα   2 2, 1
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4, 1.8
  Στάδια Ποσότητα   32 32, 12
  Τύπου σωλήνα   Hi-XA (8) Hi-XA (8)
  Πτερύγιο Τύπος   ΠΤΕΡΥΓΙΟ WHS8-ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ WHS8-ΥΔΡΟΦΙΛΟ
    Επεξεργασία   Αντιδιαβρωτική επεξεργασία Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας Ελικοειδής
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 46.5 49.1
      Υψ. cfm 1,642 1,733
      Ονομ. m³/min 42.5 45.2
      Ονομ. cfm 1,501 1,596
    Θέρμανση Υψ. m³/min 43.8 47.8
      Υψ. cfm 1,547 1,688
      Ονομ. m³/min 43.8 43.9
      Ονομ. cfm 1,547 1,550
      Εξαιρετικά χαμηλές cfm 851 851.0
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24.1 24.1
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 851.0 851.0
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24.1 24.1
  Κατανάλωση ρεύματος Ψύξη Στάνταρ W 1,593 1,620
    Θέρμανση Στάνταρ W 1,479 1,868
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   D55F-31 DB90B-37
  Έξοδος W 55 128
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 760 800
      Ονομ. rpm 700 740
      Χαμηλή rpm 420 420
    Θέρμανση Υψ. rpm 720 780
      Ονομ. rpm 720 720
      Χαμηλή rpm 420 420
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 -10
      Μέγ. °CDB 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15
      Μέγ. °CWB 18 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 61 (0.000) 61 (0.000)
  Θέρμανση dBA 61 (0.000) 61 (0.000)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 48 48
  Θέρμανση Ονομ. dBA 49 49
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32
  Φορτίο kg 2.00 2.4
  Φορτίο TCO2Eq 1.4 1.6
  GWP   675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Ποσότητα   4 4
    Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Ποσότητα   2 1
    Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.50
  Αερίου 2 Ποσότητα   2 1
    Εξ.Διάμ. mm 12.70 12.70
  Αερίου 3 Ποσότητα   2
    Εξ.Διάμ. mm   15.90
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 25 25
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 20 20
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 60 70
  Συμπυκνωμάτων Εσ.Διάμ. mm 15.9 15.9
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.90 0.90
  Type   FW68DA FW68DA
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1
  Πώμα εξόδου συμπυκνωμάτων 9 9
  Συγκρότημα συστολής 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A 7.31 8.91
    Θέρμανση A 8.41 9.87
  Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A 8.3 11.2
    Θέρμανση A 8.3 11.2
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 30 30
Notes_Description Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου