3MXS40K3V1B 3MXS40K3V1B2 3MXS40K2V1B
Στάθμη ηχ. πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 47 47 47
  Ψύξη Ονομ. dBA 46 46 46
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 4.2 4.2 4.2
  Φορτίο kg 2.0 2.0 2.0
  Refrigerant-=-Gwp R-410A R-410A R-410A
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 53 53 53
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 720 720 720
      Χαμηλή rpm 660 660 660
    Θέρμανση Υψ. rpm 720 720 720
      Χαμηλή rpm 660 660 660
  Model KFD-380-50-8C KFD-380-50-8C KFD-380-50-8C
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46 46
      Ελάχ. °CDB -10 -10 -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18 15.5
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Επεξεργασία Πτερύγιο Colgate Πτερύγιο Colgate Πτερύγιο Colgate
  Σειρές Ποσότητα 2 2 2
  Μήκος mm 845 845 845
  Βήμα πτερυγίου mm 1.8 1.8 1.8
  Στάδια Ποσότητα 32 32 32
  Τύπου σωλήνα ø7,94 σωλήνες με αυλακώσεις G2A ø7,94 σωλήνες με αυλακώσεις G2A ø7,94 σωλήνες με αυλακώσεις G2A
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m     25
      OU - IU m 25 25 50
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m     30
  Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
    Ποσότητα 3 3 3
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5
    Ποσότητα 3 3 3
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης) 16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης) 18
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5 7.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15 15
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 50 50  
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 59 59 59
  Θέρμανση dBA 60 60  
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 992 992 992
    Ύψος mm 797 797 797
    Βάθος mm 390 390 390
  Μονάδα Πλάτος mm 936 936 936
    Βάθος mm 300 300 300
    Ύψος mm 735 735 735
Συμπιεστής Έξοδος W 1,100 1,100 1,100
  Type 2YC36BXD 2YC36BXD 2YC36BXD
Περίβλημα Colour Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Έλεγχος απόδοσης Method Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter  
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 56 56 56
  Μονάδα kg 49 49 49
Ανεμιστήρας Ρεύμα λειτουργίας Ψύξη Υψ. A 0.33 0.33 0.33
      Χαμηλή A 0.29 0.29 0.29
    Θέρμανση Υψ. A 0.33 0.33 0.33
      Χαμηλή A 0.29 0.29 0.29
  Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm 1,448 1,448 1,448
      Υψ. m³/min 45 45 45
      Χαμηλή m³/min 41 41 41
      Υψ. cfm 1,589 1,589 1,589
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 41 41 41
      Ονομ. m³/min 45 45  
      Χαμηλή cfm 1,448 1,448 1,448
      Ονομ. cfm 1,589 1,589  
      Υψ. m³/min 45 45 45
      Υψ. cfm 1,589 1,589 1,589
  Κατανάλωση ρεύματος Ψύξη Υψ. W 43 43 43
      Χαμηλή W 34 34 34
    Θέρμανση Χαμηλή W 34 34 34
      Υψ. W 43 43 43
  Τύπος Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.65 0.65 0.65
  Τύπος FVC50K FVC50K FVC50K
Συνδέσεις καλωδιώσεων Για τροφοδοσία ισχύος Remark 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης)
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 16 16
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
  Φάση 1~ 1~ 1~
Current Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A 4.0 4.0 4.0
    Θέρμανση A 4.0 4.0 4.0
Σημειώσεις Notes-=-Description Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου