Πίνακας προδιαγραφών για 3AMXM-M

3AMXM52M2V1B 3AMXM52M3V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 734 734
    Πλάτος mm 868 868
    Βάθος mm 320 320
Βάρος Μονάδα kg 57 57
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm 847  
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24  
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 847  
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24  
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm 420 420
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm 420 420
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10  
      Μέγ. °CDB 46  
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15  
      Μέγ. °CWB 18  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 59 (0.000) 59
  Θέρμανση dBA 59 (0.000) 59
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 46 46
  Θέρμανση Ονομ. dBA 47 47
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32
  Φορτίο kg 1.80 1.8
  Φορτίο TCO2Eq 1.2 1.2
  GWP   675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)  
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15  
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5  
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 50  
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Notes_Description Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου  
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m   15
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m   7.5
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m   50
Στάνταρτ εξαρτήματα Πώμα αποχέτευσης (1)   6
  Πώμα αποχέτευσης (2)   3
  Αφαιρούμενη ετικέτα αερίου F   1
  Ετικέτα πρόσθετου φορτίου ψυκτικού   1
Σημειώσεις   (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
    (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
    (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά