Πίνακας προδιαγραφών για 2MXS-H

2MXS40H3V1B2 2MXS40H3V1B 2MXS40H2V1B 2MXS50H3V1B2 2MXS50H3V1B 2MXS50H2V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 48 48 48 50 50 50
  Ψύξη Ονομ. dBA 47 47 47 48 48 48
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1 1 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 2.5 2.5 2.5 3.3 3.3 3.3
  Φορτίο kg 1.20 1.20 1.20 1.60 1.60 1.60
  Refrigerant-=-Gwp R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 50 50 50 50 50 50
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 900 900 900 950 950 950
      Ονομ. rpm 840 840 840 890 890 890
      Χαμηλή rpm 760 760 760 890 890 890
    Θέρμανση Υψ. rpm 820 820 820 890 890 890
      Χαμηλή rpm 820 820 820 890 890 890
      Ονομ. rpm 820 820 820 890 890 890
  Model D50M-28 D50M-28 D50M-28 D50M-28 D50M-28 D50M-28
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46 46 46 46 46
      Ελάχ. °CDB 10 10 10 10 10 10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18 15.5 18 18 15.5
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15
Συσκευασία Βάρος kg 5 5 5 5 5 5
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Επεξεργασία Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF
  Σειρές Ποσότητα 2 2 2 2 2 2
  Μήκος mm 805 805 805 810 810 810
  Βήμα πτερυγίου mm 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
  Στάδια Ποσότητα 24 24 24 24 24 24
  Τύπου σωλήνα 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD Hi-XA (8) Hi-XA (8) Hi-XA (8)
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 3 3 3 3 3 3
      OU - IU m 20 20 20 20 20 20
  Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
    Ποσότητα 2 2 2 2 2 2
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
    Ποσότητα 2 2 2 1 1 1
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης) 16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης) 18 16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης) 16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης) 18
    Ποσότητα 1 1 1 1 1 1
  Αερίου 2 Εξ.Διάμ. mm       12.7 12.7 12.7
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15 15 15 15 15
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 30 30 30 30 30 30
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 62 62 62 63 63 63
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 906 906 906 906 906 906
    Ύψος mm 612 612 612 612 612 612
    Βάθος mm 364 364 364 364 364 364
  Μονάδα Πλάτος mm 765 765 765 765 765 765
    Βάθος mm 285 285 285 285 285 285
    Ύψος mm 550 550 550 550 550 550
Συμπιεστής Έξοδος W 600 600 600 1,100 1,100 1,100
  Τύπος 1YC23AGXD 1YC23AGXD 1YC23AGXD 2YC36BXD#C 2YC36BXD#C 2YC36BXD#C
Casing Χρώμα Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter  
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 43 43 43 47 47 47
  Μονάδα kg 38 38 38 42 42 42
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm 1,130 1,130 1,130 1,200 1,200 1,200
      Υψ. m³/min 32 32 32 34 34 34
      Χαμηλή m³/min 32 32 32 34 34 34
      Ονομ. cfm 1,130 1,130 1,130 1,200 1,200 1,200
      Υψ. cfm 1,130 1,130 1,130 1,200 1,200 1,200
      Ονομ. m³/min 32 32 32 34 34 34
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 30 30 30 34 34 34
      Ονομ. m³/min 33 33 33 34 34 34
      Χαμηλή cfm 1,059 1,059 1,059 1,200 1,200 1,200
      Ονομ. cfm 1,165 1,165 1,165 1,200 1,200 1,200
      Υψ. m³/min 36 36 36 37 37 37
      Υψ. cfm 1,271 1,271 1,271 1,306 1,306 1,306
  Type Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.45 0.45 0.45 0.65 0.65 0.65
  Type FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Remark 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης)
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 16 16 16 16 16
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Ρεύμα Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A 4.6 4.6 4.6 6.3 6.3 6.3
    Θέρμανση A 4.6 4.6 4.6 6.3 6.3 6.3
Σημειώσεις Notes-=-Description Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Συγκρότημα συστολής       1 1 1
Συνδέσεις σωληνώσεων Αερίου 2 Ποσότητα       1 1 1