Κ&Δ ECOΔΟΜΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ Η. – ΔΑΛΕΜΙΑΡΗΣ Ε. ΙΚΕ

7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 46
65403 ΚΑΒΑΛΑ