ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
35100 ΛΑΜΙΑ