ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ) 5
55133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ