ΗΛΙΑΣ Κ. ΔΑΛΑΚΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΛΕΥΚΙΠΟΥ 1Α
67100 ΞΑΝΘΗ