ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ