ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ 12
29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ