ΚΑΡΚΑΜΠΑΣΗΣ Ν. & ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ Π. Ο.Ε

ΟΡΘΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 129
23100 ΣΠΑΡΤΗ