ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΤΑΠΙΔΑΣ

Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 60
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ