ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΚΙΚΑ 101 ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΚΙΚΑ 101
48200 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ