ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ-ΝΤΟΚΟΣ ΑΕΤΕ (ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΗ)

3ο ΧΛΜ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ